Wydawnictwa

Acta Botanica Silesiaca (Acta Bot. Siles.) ISSN 1895-5738 jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są prace zawierające oryginalne wyniki badań (w tym także krótkie doniesienia) z zakresu szeroko pojętej botaniki środowiskowej i ochrony przyrody.

Za publikację w naszym czasopiśmie Autorzy otrzymują 7 punktów zgodnie z wykazem czasopism MNiSW z dnia 23 grudnia 2015 r.

 

Acta Botanica Silesiaca, Monographiae (Acta Bot. Siles., Monogr.) jest czasopismem recenzowanym, publikującym prace o charakterze monograficznym, dotyczące szaty roślinnej Śląska.

 

Acta Botanica Silesiaca, Supplementum (Acta Bot. Siles., Suppl.) jest czasopismem recenzowanym, publikującym w poszczególnych tomach prace dotyczące wybranego zagadnienia związanego z szatą roślinną Śląska.

 

Ewa Szczęśniak, Edyta Gola (Eds.)

 

Ewa Szczęśniak, Edyta Gola (Eds.)