Struktura

ZAKŁAD BOTANIKI
Instytut Biologii Środowiskowej
Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski

ul. Kanonia 6/8
50-328 Wrocław
e-mail: leucoium@biol.uni.wroc.pl

KIEROWNIK ZAKŁADU
prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz

 

PRACOWNIA LICHENOLOGII

dr Maria Kossowska - kierownik
pokój nr 107, tel.71 375 40 74, e-mail: maria.kossowska@uwr.edu.pl

prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz
pokój nr 103, tel. 71 375 41 21, e-mail: wieslaw.faltynowicz@uwr.edu.pl

 

PRACOWNIA OCHRONY PRZYRODY

dr Ewa Szczęśniak - kierownik
pokój nr 119, tel. 71 375 40 86, e-mail: ewa.szczesniak@uwr.edu.pl

dr Zygmunt Dajdok
pokój nr 106, tel. 71 375 40 87, e-mail: zygmunt.dajdok@uwr.edu.pl

dr Kamila Reczyńska
pokój nr 112, tel. 71 375 40 83, e-mail: kamila.reczynska@uwr.edu.pl

 

PRACOWNIA TAKSONOMII ROŚLIN

dr hab. Anna Jakubska-Busse prof. UWr  - kierownik
pokój nr 109, tel. 71 375 40 81, e-mail: anna.jakubska-busse@uwr.edu.pl

DOKTORANCI 

mgr Elżbieta Żołubak
pokój nr 113, tel. 71 375 40 84, e-mail: elzbieta.zolubak@uwr.edu.pl

mgr Przemysław Żelazko
pokój nr 113, tel. 71 375 40 84, e-mail: przemyslaw.zelazko@wp.pl

mgr Zbigniew Łobas
pokój nr 113, tel. 71 375 40 84, e-mail: zbigniew.lobas@uwr.edu.pl

 

WOLONTARIUSZE

prof. dr hab. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska
pokój nr 112, tel. 71 375 40 83, e-mail: jadwiga.aniol-kwiatkowska@uni.wroc.pl

dr Eugeniusz Panek
pokój nr 108, tel. 71 375 40 82, e-mail: eugeniusz.panek@uwr.edu.pl

dr Marek Malicki
pokój nr 26, tel. 71 375 40 74, e-mail: malicki.marek@gmail.com

 

PRACOWNICY NAUKOWI EMERYTOWANI

dr Krystyna Pender
dr Wanda Wilczyńska


PRACOWNICY TECHNICZNI

mgr inż. Magdalena Wach
pokój nr 118, tel. 375 40 85, e-mail: magdalena.wach@uwr.edu.pl

 


 

Od 01.11.2015

ZAKŁAD EKOLOGII ROŚLINNOŚCI
Instytut Biologii Środowiskowej
Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski

ul. S. Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Zygmunt Kącki

PRACOWNICY

dr hab. Zygmunt Kącki - kierownik
pokój nr 311, e-mail: zygmunt.kacki@uwr.edu.pl

dr Ewa Stefańska-Krzaczek
pokój nr 311, e-mail: ewa.stefanska-krzaczek@uwr.edu.pl

DOKTORANCI

mgr Marta Czarniecka
pokój nr 311, e-mail: m.czarniecka86@gmail.com

mgr Renata Łojko
pokój nr 311, e-mail: renata.lojko@gmail.com

mgr Grzegorz Swacha
pokój nr 311, e-mail: gswacha@gmail.com

mgr Katarzyna Łapińska
pokój nr 311

mgr Mateusz Meserszmit
pokój nr 311