publikacje_2011

2011

Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. 2011 (red.). Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl.1, 227 ss.

Anioł-Kwiatkowska J., Popiel A. 2011.  Adonis aestivalis (Ranunculaceae) - gatunek zanikający na Dolnym Śląsku. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 29–31

Anioł-Kwiatkowska J., Popiel A. 2011. Adonis flammea (Ranunculaceae) - wymarły archeofit Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 32–34.

Anioł-Kwiatkowska J., Popiel A. 2011. Scandix pecten-veneris (Apiaceae) – historia występowania na Dolnym Śląsku. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 192–194.

Czarniecka M., Dajdok Z., Śliwiński M. 2011. Występowanie obcych roślin inwazyjnych w rejonie Karpacza (Karkonosze). – Przyr. Sudetów, 14: 55-68.

Dajdok Z., Nowak A., Danielewicz W., Kujawa-Pawlaczyk J. Bena W. 2011. NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet - Spiraea tomentosa. – Online Database of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species - NOBANIS www.nobanis.org. Date of access x/x/20xx.

Dajdok Z., Śliwiński M. 2011. Stachys arvensis (Lamiaceae) na Dolnym Śląsku - gatunek wymierający czy nierozróżniany? – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 209–211.

Dajdok Z., Śliwiński M. 2011. Stachys annua (Lamiaceae) – gatunek niepotwierdzony na Dolnym Śląsku. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 206–208.

Faltyn A., Jarzembowski P., Proćków J. 2011. Lolium temulentum (Poaceae) - gatunek o nierozpoznanej kategorii zagrożenia na Dolnym Śląsku. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1:162–164.

Jakubska-Busse A., Kobyłka M. J. 2011. Skład chemiczny nektaru i zapachu wybranych gatunków z rodzaju Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae, Neottieae). –  W: Brzosko E., Wróblewska A., Jermakowicz E. (red.). Storczykowate w Polsce: biologia i ochrona, 12-20.

Jakubska-Busse A. 2011. Biologia zapylania wybranych gatunków z rodzaju Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae, Neottieae) w Europie Środkowej – „kwiatowi goście” a faktyczni zapylacze.  – W: Brzosko E., Wróblewska A., Jermakowicz E. (red.). Storczykowate w Polsce: biologia i ochrona, 5-11.

Jakubska-Busse A., Kadej M. 2011. The pollination of Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae) species in Central Europe - the significance of chemical attractants, floral morphology and concomitant insects. – Acta Soc. Bot. Pol. 80(1): 49–57.

Jakubska-Busse A., Śliwiński M. 2011. Camelina sativa (Brassicaceae) na Dolnym Śląsku - rzadki chwast jako pozostałość dawnych upraw. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 78–80.

Jakubska-Busse A., Śliwiński M. 2011. Linaria arvensis (Scrophulariaceae) na Dolnym Śląsku - bardzo rzadka czy już wymarła? – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1:156–158.

Jakubska-Busse A., Śliwiński M. 2011. Kruszczyk błotny Epipactis palustris w województwie dolnośląskim - występowanie, zagrożenia i zalecenia dla ochrony. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 67(6): 519–526.

Jarzembowski P., Faltyn A., Proćków J. 2011. Anthriscus caucalis (Apiaceae) – rozmieszczenie i stopień zagrożenia na Dolnym Śląsku. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1:48–50.

Jarzembowski P., Faltyn A., Proćków J. 2011. Aphanes inexspectata (Rosaceae) – gatunek wymierający lub niewyróżniany. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1:54–56.

Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2011. Propozycja standaryzacji kryteriów regionalnej oceny zagrożenia gatunków roślin na przykładzie Dolnego Śląska. – W: Mirek Z., Nikiel A. (red.), Rzadkie, reliktowe i zagrożone gatunki roślin i grzybów w Polsce. – Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, (w druku).

Kącki Z., Czarniecka M. 2011. Marrubium vulgare (Lamiaceae) na Dolnym Śląsku – gatunek, który wymaga szczegółowych badań. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1:165–167.

Kącki Z., Czarniecka M. 2011. Kickxia elatine (Scrophulariaceae) na Dolnym Śląsku – występowanie i zagrożenia. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 147–149.

Kącki Z., Czarniecka M. 2011. Caucalis platycarpos (Apiaceae) – gatunek wymarły na Dolnym Śląsku. W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 84–86.

Kącki Z., Szczęśniak E., Czarniecka M. 2011. Bromus secalinus (Poaceae) na Dolnym Śląsku – występowanie i zagrożenia. W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 66–68.

Kącki Z., Pękalski A. 2011. The impact of competition and litter accumulation on germination success in a model of annual plants. – Physica A: Statistical Machanics and its Appilications 390: 2520–2530.

Kossowska M. 2011. New, rare and noteworthy lichens in the Giant Mountains. – Biologia 66(5): 755-761.    

Proćków J., Faltyn A., Jarzembowski P. 2011. Aethusa cynapium subsp. agrestis (Apiaceae) – stan aktualny i stopień zagrożenia na Dolnym Śląsku. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1:35–37.

Proćków J., Faltyn A., Jarzembowski P. 2011. Spergula arvensis subsp. maxima (Caryophyllaceae) - wymarły chwast lnu na Dolnym Śląsku. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 201–203.

Rosin Z. M., Takacs V., Báldi A., Banaszak-Cibicka W., Dajdok Z., Dolata P.T., Kwieciński Z., Łangowska A., Moroń D., Skórka P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A. 2011. Czy świadczenia ekosystemowe mogą być skutecznym narzędziem ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym? – Chrońmy Przyr. Ojcz., 67: 3-21.

Rydzanicz K., Kącki Z., Jawień P., Becker N. 2011. Environmenal factors associated with the distribution of eggs of floodwater mosquitoes in irrigation fields in Wrocław (Poland). – Journal of Vector Ecology 36(2): XXX-XXX. (w druku)

Spałek K., Proćków J. 2011. Karst springs as habitats for rare and protected plant species: a new inland locality of a halophyte plant Batrachium baudotii (Ranunculaceae) in a karst spring in Central Europe. – Journal of Cave and Karst Studies (w druku).

Spałek K., Proćków J., Staśko S., Horska-Schwarz S., 2011. Preliminary study on the unusual properties in the habitat of Ranunculetum baudotii in Central Europe. – Central European Journal of Biology 6(4): 632–638.

Stefaniak A., Jakubska-Busse A. 2011. New record of intergeneric hybrids ×Rhizanthera intermedia Bernacki [Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó × Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard] (Orchidaceae, Orchidoideae) in Poland. – Nature Journal 44: 16–20

Stefaniak A., Adamowski W., Święczkowska E., Jakubska-Busse A. 2011. Zmiany liczebności i zagęszczenia populacji Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae)  na siedliskach antropogenicznych w północno-wschodniej Polsce. –  Acta Bot. Siles. 7: 189–196

Stefaniak A., Karczewska M. , Jakubska-Busse A. 2011. Wybrane cechy populacji Epipactis helleborine (L.) Crantz na terenach naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego (BPN) oraz poddanych antropopresji w okolicach Puszczy Białowieskiej. – W: Brzosko E., Wróblewska A., Jermakowicz E. (red.). Storczykowate w Polsce: biologia i ochrona, 52-59.

Stefańska-Krzaczek E. 2011. Plant communities of Scots pine stands in the south-eastern part of the Bory Dolnośląskie forest (SW Poland). – Acta Bot. Siles., Monografie 6: 3–98.

Stefańska-Krzaczek E. 2011. Przemiany ubogich siedlisk borowych a aktualny stan roślinności runa w drzewostanach sosnowych kolejnych klas wieku w Nadleśnictwie Bolesławiec. – Leśne Prace Badawcze 72(1): 53–64.

Stefańska-Krzaczek E.2011. Conringia orientalis (Brassicaceae) - archeofit wymarły na Dolnym Śląsku. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1:105107.

Stefańska-Krzaczek E., Anioł-Kwiatkowska J. 2011. Chrysanthemum segetum (Asteraceae) - zanikający gatunek Dolnego Śląska. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1:102104.

Stefańska-Krzaczek E., Anioł-Kwiatkowska J. 2011. Lolium remotum (Poaceae) - archeofit wymarły na Dolnym Śląsku. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1:159161.

Szczęśniak E., Dajdok Z. 2011. Galium spurium (Rubiaceae) - gatunek o niepewnym statusie na Dolnym Śląsku. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 134–136.

Szczęśniak E., Dajdok Z, Kącki Z. 2011. Metodyka oceny zagrożenia i kategoryzacja zagrożonych archeofitów na przykładzie Dolnego Śląska. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 9–28.

Śliwiński M., Dajdok Z. 2011. Anagallis foemina (Primulaceae) na Dolnym Śląsku - występowanie i problemy w jego identyfikacji.  – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 44–46.

Śliwiński M., Dajdok Z. 2011. Camelina alyssum (Brassicaceae) na Dolnym Śląsku - wymarły chwast upraw lnu. – W: Anioł-Kwiatkowska J., Szczęśniak E. (red.), Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 74–76.

Wuczyński A., KujawaK., Dajdok Z., Grzesiak W. 2011. Species Richness and Composition of Bird Communities in Various Field Margins of Poland. – Agriculture Ecosystems and Environment 141(1-2): 202209.

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z. Urbisz Al., Zając M., Danielewicz W. 2011. Identyfikacja i kategoryzacja roślin obcego pochodzenia jako podstawa działań praktycznych. – W: Kącki Z., Stefańska-Krzaczek E. (red.), Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej. – Acta Bot. Siles. 6: 23-53. 

Zalewska-Gałosz J., Nowak A., Dajdok Z. 2011.Ecological variation between marginal and central populations ofPotamogeton polygonifolius, a rare and endangered species in Central Europe. – Journal for Nature Conservation 19(x): xx-xx. (w druku)

Zalewska-Gałosz J., Nowak A., Dajdok Z., Bena W. 2011. Is the Potamogeton polygonifolius really critically endangered in Poland? The case of stable population of the rare species on its geographical range limits. Opole Scientific Society, Nature Journal 44: xx–xx (w druku)