publikacje_2009

Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z., Śliwiński M. 2009. Porównanie kompozycji gatunkowej trzech upraw wierzby energetycznej. Pamiętnik Puławski, 150: 19–33.

Anioł-Kwiatkowska J., Śliwiński M. 2009.  Obce rośliny energetyczne – zagrożenie dla flory Polski. Pamiętnik Puławski 150: 35–44.

Dajdok Z., Kącki Z. 2009. Kolczurka klapowana Echinocystis lobata (F. Michx.) Torrey i A. Gray. W: Dajdok Z., Pawlaczyk P. (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. – Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, s. 38–41.

Dajdok Z., Szczęśniak E. 2009. Występowanie Alopecurus myosuroides(Poaceae) na obszarach rolnych okolic Gilowa na Przedgórzu Sudeckim. – Fragm. Flor. Geobot. 16(2): 237–248.

Dajdok Z., Śliwiński M. 2009. Rośliny inwazyjne Dolnego Śląska. – Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Wrocław. 64 ss.

Jakubska-Busse A. 2009. Storczyki, piękno i tajemnica natury. – Zielona Planeta 1.82: 19–21 + iv wkładka.

Jakubska-Busse A., Dudkiewicz M., Jankowski P., Sikora R. 2009. Mathematical inference of the underground clonal growth ofEpipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae). – Botanica Helvetica 119: 69–76.

Kącki Z. 2009. Rudbekia naga Rudbeckia laciniata L., W: Dajdok Z., Pawlaczyk P. (red.),  Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. – Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, s. 66–68.

Kącki Z., Dajdok Z. 2009. Przetacznik obcy (P. wędrowny) Veronica peregrina L. W: Dajdok Z., Pawlaczyk P. (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. – Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, s. 46–48.

Kącki Z., Dajdok Z. 2009. Rzepień włoski (R. brzegowy) Xanthium albinum (Widder) H. Scholz i Sukopp. W: Dajdok Z., Pawlaczyk P. (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. – Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, s. 49–51.

Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2009. Proposed standardized criteria for regional evaluation of the level of threat to plant species, based on studies in Lower Silesia, Poland. – W: Z. Mirek, A. Nikiel (red.), Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, s. 19–30.

Kącki Z., Stefańska-Krzaczek E. 2009. Fitosocjologiczna charakterystyka leśnych siedlisk przyrodniczych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska. – Acta Bot. Sil. 4: 15–42.

Kącki Z., Szczęśniak E. 2009. Gatunki z rodzaju miłka - Eragrostis sp. W: Dajdok Z., Pawlaczyk P. (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. – Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, s.77–79.

Kossowska M. 2009. Materiały do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach. I. Grunty strukturalne Czarnego Grzbietu. – Acta Botanica Silesiaca 4: 161–169.

Kossowska M. 2009. Rewizja zbiorów lichenologicznych z żyły bazaltowej w Małym Śnieżnym Kotle (Karkonosze) zachowanych w zielniku KRAP. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(1): 135–143.           

Kossowska M., Węgrzyn M. 2009. Lichens recorded on iron and glass in NE Poland. – Polish Botanical Journal 54(1): 123–124.

Krukowski M., Krakowski K., Malicki M., Szczęśniak E. 2009. Rozmieszczenie i biologia różeńca górskiego Rhodiola rosea L. w polskich Karkonoszach. – Przyroda Sudetów 12: 3–8.

Nowak A., Kącki Z. 2009. Gatunki z rodzaju aster nawłoć - Solidago sp. W: Dajdok Z., Pawlaczyk P. (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, s. 80–86.

Potocki J. Szczęśniak E. 2009. Rozwój przestrzenny wałbrzyskiego zespołu miejskiego i jego wpływ na przemiany systemu przyrodniczego. – Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 73: 162–171

Proćków J., Szczęśniak E. 2009. Zbiorowiska roślinne rezerwatu „Torfowisko Kunickie” koło Legnicy – ocena dynamiki i zagrożeń. – Acta Botanica Silesiaca 4: 43–90.

Reczyńska K. 2009. Siedliska przyrodnicze proponowanego obszaru Natura 2000 „Góra Wapienna”. – Przyroda Sudetów 12: 39–50.

Sadowska-Deś A.  2009. Lišajníky vrchu Chojníku. Krkonose – Jizerské hory.

Stefańska-Krzaczek E., Kącki Z. 2009. Identyfikacja leśnych siedlisk przyrodniczych NATURA 2000 na przykładzie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska. – Leśne Prace Badawcze 70(1): 77–88.

Szczęśniak E. 2009. Azolla paprotkowata Azolla filiculoides. – W: Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.) Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski – Świebodzin, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, s. 32–35.

Szczęśniak E. 2009. The Dryopteris Adans. species in Wrocław (SW Poland) – occurrence and distribution in urban habitats. – W: E. Szczęśniak, E. Gola (red.), Genus Dryopteris in Poland. – Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, Univesity of Wrocław, Wrocław, s. 69–80.

Szczęśniak E., Błachuta J., Krukowski M., Picińska-Fałtynowicz J. 2009. Distribution of Azolla filiculoides Lam. (Azollaceae) in Poland. – Acta Soc. Bot. Pol. 78(3): 241–246

Szczęśniak E., Malicki M., Kuś D. 2009. Saxifraga nivalis w Karkonoszach – stan aktualny i próby wzmocnienia populacji. – Acta Botanica Silesiaca 4: 107–116.

Szczęśniak E., Tlałka D., Rostański A. 2009. Key to identification and descriptions of species of Buckler-ferns (Dryopteris Adans.) occurring in Poland. – W: E. Szczęśniak, E. Gola (red.), Genus Dryopteris in Poland. – Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, Univesity of Wrocław, Wrocław, s. 5–34.

Śliwiński M. 2009. Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi Mandenova 1944 i barszcz Mantegazziego Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier 1895. – W: Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. – Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin, s. 54–57.

Śliwiński M. 2009. Konsekwencje wprowadzenia do uprawy Heracleum sosnowskyi Manden. na Dolnym Śląsku. – Pam. Puł. 150: 287–292.

Śliwiński M. 2009. Łąki ramienicowe. – Zielona Planeta 4(85): 9–11.

Śliwiński M. 2009. Nawłocie – inwazja i polskie zaniedbanie. – Zielona Planeta 6(87): 7–9.

Śliwiński M. 2009. Powodzie – eliminować błędy... – Zielona Planeta 5(86): 24–25.

Śliwiński M. 2009. Rdestowce. – Zielona Planeta 2(83): 9–13.

Śliwiński M. 2009. Szuwary. – Zielona Planeta 5(86): 17–18.

Śliwiński M. 2009. Występowanie Reynoutria japonica Houtt., Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai i Impatiens glandulifera Royle wzdłuż strumieni Gór Sowich w okolicach Bielawy. – Acta Bot. Silesiaca 4: 91–106.

Śliwiński M. 2009. Zagrożenie roślinami inwazyinymi. Podsumowanie szkolnej części projektu. – Zielona Planeta 1(82): 3–6.

Świerkosz K., Reczyńska K. 2009. Livid hawkweed (Hieracium bifidum Kit. ex Hornem), a new species for the red list of Lower Silesia in the Pełcznica Gorge (Wałbrzych-Bolków Foothills, Sudetes). – Opole Scientific Society Nature Journal 42: 17–27.

Świerkosz K., Reczyńska K., Pielech R. 2009. Conservation status and future perspectives of the forest communities of Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani Klika 1955 alliance in the Sudetes and their foothills. – Opole Scientific Society Nature Journal 42: 5–16.