publikacje_2008

Anioł-Kwiatkowska J. 2008. Zbiorowiska segetalne miasta Wrocławia, Acta Botanica Silesiaca, nr 4, ss. 15.

Bera A., Szczęśniak E. 2008. Nowe stanowisko Muscari comosum na Dolnym Śląsku. – Acta Botanica Silesiaca 3: 155–160.

Faltyn A., Jakubska-Busse A. 2008. Is this a new species, hybrid or maybe phenotypic plasticity results? The role and significance of phenotypic plasticity of flowers in taxonomy of Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh.(Orchidaceae). – Acta Bot. Siles. 3: 151–160.

Jakubska A., Dudkiewicz M., Jankowski P., Sikora R. 2008. Amathematical method to estimate the underground development of the clonal species. – Colloquium Biometricum 38: 185–195.

Jakubska-Busse A. 2008. The range and significance of phenotypic plasticity of Broad-leaved Helleborine Epipactis helleborine(L.) Crantz for taxonomy (Orchidaceae: Neottieae)  – [In:] Borowiec L., Tarnawski D. (eds.), The importance of natural history museum of taxonomy. – Polish Taxonomical Monographs, Wrocław, 15: 85–92.

Jakubska-Busse A., Kadej M. 2008. Pollination ecology of Marsh Helleborine Epipactis palustris (L.) Crantz on the Polish side of the Orlickie Mts. (Central Sudety Mts.). – [In:] Kočárek P., Plášek V., Malachová K. & Cimalová Š. (eds.), Environmental changes and biological assessment IV. – Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 186, Ostrava, s. 247–252.

Kącki Z., Michalska-Hejduk D. 2008. Ochrona różnorodności gatunkowej i fitocenotycznej łąk trzęślicowych Kampinoskiego Parku Narodowego. W: Ochrona gatunkowa i co dalej? – Materiały Konferencyjne, Wydawnictwa LOP, Warszawa, s: 12–19. – pełny artykuł w materiałach konferencyjnych.

Kącki Z., Pender K. 2008. Ochrona różnorodności ekosystemów łąkowych KPN – metodyka monitoringu i zabiegi ochronne. W: Mróz A., Raj A., Knapik R. (red), Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym. – Jelenia Góra, s. 300–334

Kossowska M, Fałtynowicz W. 2008. Monitoring stanu atmosfery w Karkonoskim Parku Narodowym z wykorzystaniem porostów nadrzewnych jako biowskaźników. – W: Mazur A., Raj A., Knapik R. (red): Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym. – Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra: 280–289.

Kossowska M. 2008. Lichens growing on calcareous rocks in the Polish part of the Sudety Mountains – Acta Botanica Silesiaca Monographiae 3: 1–110.   

Kossowska M. 2008. New and interesting lichenicolous fungi in the Karkonosze Mts, SW Poland. –  Herzogia 21: 219–222.

Kossowska M. 2008. Notes on Leptogium and Dermatocarpon species (lichenized ascomycota) from the basalt outcrop in Mały Śnieżny Kocioł cirque (Karkonosze Mts, Poland). – Polish Botanical Journal 53(1): 95–96.

Kossowska M. 2008. Pertusaria lactescens(lichenized Ascomycota, Pertusariaceae) – a lichen species new to Central Europe. – Polish Botanical Journal 53(1): 69–70.

Kossowska M. 2008. Porosty epifityczne występujące na jodle pospolitej (Abies alba) w Karkonoskim Parku Narodowym – W: W. Barzdajn, A. Raj (red.), Jodła pospolita w Karkonoskim Parku Narodowym. – Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra. ss: 65–86.

Krukowski M., Malicki M., Szczęśniak E. 2008. Aktualny stan populacji rzeżuchy rezedolistnej Cardamineresedifolia (Brassicaceae) w Karkonoszach (Sudety Zachodnie, Polska). – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2): 231–238.

Panek E., Stojanowska W. 2008. Śluzowce. W: Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. – Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa-Zdrój, s. 150–157.

Proćków J. 2008. How really extensive is the original material of Juncus kochii (Juncaceae)? - a taxonomic and nomenclatural revision. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 77(4): 317–322.

Proćków J. 2008. Juncus bulbosus(Juncaceae), a species new to South America (Chile). – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 77(3): 225–227.

Proćków J. 2008. What is Juncus bulbosus subsp. kochii (Juncaceae) and does it really exist? A taxonomic revision of bulbous rush subspecies. – Botanical Journal of the Linnean Society 156(4): 501–512.

Proćków J., Proćków M. 2008. Szata roślinna użytku ekologicznego „Starorzecze Łacha Farna” (NW Wrocław, woj. dolnośląskie). – Acta Botanica Silesiaca 3: 83–105.

Reczyńska K. 2008. Rozmieszczenie i stan zachowania siedlisk przyrodniczych projektowanego obszaru Natura 2000 “Ostoja nad Bobrem”. – Acta Botanica Silesiaca 3: 59–81.

Sadowska-Deś A. 2008. Lichens of the Zdrojowy Park in Cieplice Śląskie Zdrój (Jelenia Góra, SW Poland). Acta Bot. Siles. 3: 167–174.

Stefańska-Krzaczek E. 2008. Wpływ gospodarki leśnej na strukturę zbiorowisk borowych. W: Mazur S., Tracz H. (red.), Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka. Rozpoznanie - Monitoring - Przeciwdziałanie. – VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 76–84.

Stojanowska W. Panek E. 2008. Metody badania śluzowców (Myxomycetes). W: Mułenko W. (red.), Mikologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, s. 174–186.

Szczęśniak E. 2008. Disappearance of thermophilous flora and vegetation mosaics of open rocks in Polish Sudety Moutains – In: Kočárek P., Plášek V., Malachowá K. 7 Cimalová Š. (eds),. Environmental changes and biological assesment IV. – Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostravensis Nr. 186, Ostrava, s. 331–336.

Szczęśniak E. 2008. Endangered, expansive and invasive species in pteridoflora of the Lower Silesia. – W: E. Szczęśniak, E. Gola (ed.), Club-mosses, horsetails and ferns in Poland – resources and protection.– Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, Univesity of Wrocław, Wrocław, s. 213–223.

Szczęśniak E., Szlachetka A. 2008. Pillwort Pilularia globulifera L. in Lower Silesia – biology and ecology. – W: E. Szczęśniak, E. Gola (ed.), Club-mosses, horsetails and ferns in Poland – resources and protection.– Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, Univesity of Wrocław, Wrocław, s. 161–171.

Szczęśniak E., Świerkosz K. 2008. Paprotniki. – W: A. Witkowski, B. Pokryszko, W. Ciężkowski (red.), Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. – Wyd. PNGS, Kudowa-Zdrój, s. 168–173.

Śliwiński M. 2008. Barszcz Sosnowskiego zagraża Wrocławianom. – Zielona Planeta 4(79): 14–15.

Śliwiński M. 2008. Drzewa Pomnikowe - zapomniane dziedzictwo. – Zielona Planeta 2(77): 13–14.

Śliwiński M. 2008. Occurrence of anthropophytes along streams of the Sowie Mountains and Dzierżoniów Basin (South-Western Poland) in dependence on land use. – Biodiv. Res. Conserv. 11– 12: 33– 40.

Śliwiński M. 2008. Rośliny inwazyjne. Podsumowanie projektu. – Zielona Planeta 1(76): 23–25.

Śliwiński M. 2008. Stop... Obcym roślinom energetycznym! – Zielona Planeta 3(78): 11–15.

Śliwiński M. 2008. Wybrane antropofity brzegów Bystrzycy na odcinku Krasków-Jarnołtów. – Acta Bot. Siles. 3: 121–136. 

Śliwiński M. 2008. Zbiorowiska welonowe. – Zielona Planeta 5(80): 21–22.

Śliwiński M., Szczęśniak E. 2008. Distribution and present condition of the royal fern Osmunda regalis L. in Lower Silesia. – In: Szczęśniak E., Gola E. (eds.), Club mosses, horsetails and ferns in Poland - resources and protection. – Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, p. 173–182.

Świerkosz K., Reczyńska K., Krukowski M. 2008. Killarey fern Trichomanes speciosum Willd. in Poland (2002-2008) – the state of population and protection perspective. – Club mosses, horsetails and ferns in Poland – resources and protection, s. 47–56.

Zenkteler E., Szczęśniak E. 2008. II Konferencja Sekcji Pteridologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Zasoby paprotników w Polsce i możliwości ich ochrony” (Wrocław, 17-19 września 2008). – Wiadomości Botaniczne 52(3/4): 141–145.