publikacje_2007

Dajdok Z., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Romański M., Śliwiński M. 2007. Inwazyjne gatunki roślin w Wigierskim Parku Narodowym. – Wigierski Park Narodowy, Krzywe. 24 ss.

Dajdok Z., Pender K., Kącki Z. 2007. Cyperus esculentus (Cyperaceae) - nowy agriofit we florze. – Fragmenta Flor. Geobot. Polonica 14(1): 9–17.

Dajdok Z., Śliwiński M. 2007. Rośliny inwazyjne Dolnego Śląska. – Polski Klub Ekologiczny, Okręg Dolnośląski, Wrocław. 42 ss.

Gębska K., Jakubska A. 2007. Dendroflora Parku Miejskiego w Ziębicach. – Przyroda Sudetów 10: 77–84.

Jakubska A. 2007. Anew locality of Cypripedium calceolus L.in the Krowiarki Mountains (the EasternSudety Mts., SW Poland). – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 91–93.

Jakubska A. 2007. Analysis of the exine micromorphology of Epipactis helleborine (L.) Crantz and Epipactis albensis Nováková et Rydlo (Orchidaceae, Neottieae) and its application to genus taxonomy. –International Journal of Invertebrate Taxonomy Genus Suplement 14: 47–49.

Jakubska A. 2007. The analysis of morphological differentiation of the epidermis of selected species of the Epipactis Zinn, 1757(Orchidaceae, Neottieae). – International Journal of Invertebrate Taxonomy Genus Suplement 14: 41–45.

Jakubska A., Dudkiewicz M. 2007. The long-term dynamics in a population of Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae) in South-Western Poland. – Nature Journal 40: 15–23.

Kącki Z. 2007. Comprehensive syntaxonomy of Molinion meadows in southwestern Poland. Acta Botanica Silesiaca, Monographiae 2, 134 ss.

Kadej M., Jakubska A. 2007. A new species of Anthrenus Geoffroy, 1762 (Coleoptera, Dermestidae) from southern Africa. Studies and reports of District Museum Prague-East, Praga, Taxonomical Series 3 (1–2): 109–114.

Kadej M., Ruta R. Malkiewicz A., Smolis A., Stelmaszczyk R., Tarnawski D., Żuk K., Kania J., Suchan T. 2007. Nowe dane na temat rozmieszczenia pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Scarabaeidae) na Dolnym Śląsku. – Przyroda Sudetów 10: 135–150.

Kossowska M. 2007. Biota porostów Karkonoszy – historia i stan obecny. – W: J.A. Lis, M.A. Mazur (red.), Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej. Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski, Opole. s: 83–93.

Kossowska M. 2007. Lišejniky. – W: Flousek J., Hartmanowa O., Štursa J., Potocki J. (eds) Krkonoše – přiroda, historie, život. Baset, Praha. pp.: 191–198.

Kossowska M. 2007. Porosty Śnieżki – stan zbadania. – W: Stursa J. & Knapik R. (red.) Geoecological problems of the Giant Mountains. Proceedings of  the International Conference, Svoboda nad Upou. – Opera Corcontica 44(1): 281–288.           

Kossowska M. Szczepańska K. 2007. New untypical localities of the arctic-alpine Pleopsidium chlorophanum in Central Europe. – Pol. Bot. J. 52(2): 171–172.          

Kossowska M., Szczepańska K., Fałtynowicz W., Jando K., Kowalewska A., Dimos M. 2007. Różnorodność gatunkowa porostów epifitycznych na stałych powierzchniach monitoringowych w Karkonoskim Parku Narodowym. – Parki nar. Rez. Przyr. 26(1): 3–16.

Proćków J. 2007. Nomenclatural notes on Juncus supinus var. nigritellus – a new synonym of Juncus bulbosus L. subsp. kochii (Juncaceae). – Annales Botanici Fennici 44(1): 68–71.

Śliwiński M. 2007. Rośliny inwazyjne. Etap pierwszy projektu: warsztaty dla szkół. – Zielona Planeta 6(75): 24–25.

Stefańska E. 2007. Wskaźniki siedlisk boru świeżego i mieszanego świeżego w borach sosnowych Polski południowo-zachodniej. W: Anderwald D. (red.), Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, 2/3(16): 141–152.

Szczęśniak E. 2007. Melica transsilvanica (Poaceae) in Poland. – W: L. Frey (red.), Biological issues in grasses. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 21–35.

Szczęśniak E., Malicki M. 2007. Skuteczność usuwania roślin synantropijnych z otoczenia Drogi Jubileuszowej w latach 2002-2005. – Opera Corcontica 44(2): 371–378.

Tarnawski D., Suchan T. 2007. Nowe stanowiska Ampedus suecicus (Palm, 1976) i Sericus subaeneus (Redtenbacher, 1842) (Coleoptera: Elateridae) w Górach Stołowych. – Przyroda Sudetów 10: 133–134.