publikacje_2006

Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 2006. Species diversity of segetal communities in the early-neolithic settlement area of the Ślęża Landscape Park. Acta  Societatis Botanicorum Poloniae 75(3): 257–262.

Anioł-Kwiatkowska J., Nowak S. 2006. Flora i roślinność segetalna Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Puławy, Pamiętnik Puławski 143: 5–16.

Dajdok Z., Nowak A. 2006. Rukiew wodna Nasturtium officinale R. Br. i zbiorowiska z jej udziałem w południowo-zachodniej Polsce. –Fragmenta Floristica Geobotanica, Ser. Polonica 13(2): 267–280.

Dajdok Z., Nowak A. 2006. Solidago graminifolia(L.) Elliott in Poland – spreading and habitat preferences. – W: Tokarska-Guzik B., Edwards K. (eds.), Plant Invasions, Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands, 20 pp.

Fałtynowicz W. 2006. Porosty w lasach Polski – znaczenie, zagrożenie, ochrona. – Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 8(4): 193–200.

Jakubska A.2006. A new locality of Epipactis ×schmalhausenii Richt. in the Kaczawskie Mountains (the Western Sudety Mts., SW Poland). – Čas. Slez. Muz. Opava (A): 55: 241–243.

Jakubska A. 2006.Jak uwieść owada?...czyli rzecz o storczykach i ich pokrętnej sztuce wabienia zapylaczy. – Ekonatura 3: 10–12.

Jakubska A. 2006. Nowe stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring na Przedgórzu Sudeckim. – Przyroda Sudetów 9: 81–84.

Jakubska A. 2006.Pod lupą – czyli ciąg dalszy opowieści o storczykach i ich związkach z owadami.– Ekonatura 7: 10–12.

Jakubska A., Dudkiewicz M., Jankowski P., Nowicka A., Sikora R., Śliwka P. 2006. Mathematical estimation ofEpipactis helleborine (L.) Crantz(Orchidaceae) rhizome development. – W: Proceedings of the XII National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Koninki, s. 71–76.

Jakubska A.,Kadej M. 2006. Preliminaries to the study of pollination ecology of Epipactis palustris (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae) in Poland.– In: Kočárek P., Plášek V., Malachová K. (eds.), Environmental changes and biological assessment III. – Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 163, Ostrava, s. 34–38.

Jakubska A., Malicka M., Malicki M. 2006. New data on the apophytic occurrence of Epipactis helleborine (L.) Crantz and Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch in Populus ×canadensis plantation in Lower Silesia (south-western Poland). – Biodiversity Research and Conservation, Poznań, 1–2: 96–98.

Kazuń A. 2006. Zanikanie stanowisk kotewki orzecha wodnego Trapa natans L. na Śląsku Dolnym i Opolskim. –Parki Nar. Rez. Przyr. 25(3): 67–85.

Kossowska M. 2006. Checklist of lichens and allied fungi of the Polish Karkonosze Mts. – Wyd. IB PAN, Kraków, 132 pp. 

Proćków J. 2006. Co ciekawsze polskie bory i lasy. – W: Las - środowisko żywe. – Ossolineum, Wrocław, s. 255–259.

Proćków J. 2006. Dawne prawa łowieckie. – W: Las - środowisko żywe. – Ossolineum, Wrocław, s. 34.

Proćków J. 2006. Dekrety o ochronie lasów a rzeczywistość. – W: Las - środowisko żywe. – Ossolineum, Wrocław, s. 33–34.

Proćków J. 2006. Gospodarowanie lasami w Europie w czasach nowszych - kolejne zmiany. – W: Las - środowisko żywe. – Ossolineum, Wrocław, s. 35.

Proćków J. 2006. Lasy polskie w telegraficznym skrócie. – W: Las - środowisko żywe. – Ossolineum, Wrocław, s. 35.

Proćków J. 2006. Lasy polskie. Powierzchnia leśna Polski w liczbach. – W: Las - środowisko żywe. – Ossolineum, Wrocław, s. 236–240.

Proćków J. 2006. Lectotypification of Juncus kochii and Juncus supinus var. nigritellus (Juncaceae). – Taxon 55(3): 788–790.

Proćków J. 2006. Niektóre puszcze znane i mniej znane. – W: Las - środowisko żywe. – Ossolineum, Wrocław, s. 240–255.

Proćków J. 2006. Nomenclatural notes on Juncus welwitschii (Juncaceae). – Annales Botanici Fennici 43(4): 307–309.

Proćków J. 2006. Ochrona lasów od XV wieku. – W: Las - środowisko żywe. – Ossolineum, Wrocław, s. 32–33.

Proćków J. 2006. Puszczańskie ostoje Europy i ich trzebieże. – W: Las - środowisko żywe. – Ossolineum, Wrocław, s. 30–31.

Proćków J. 2006. Rejection of some original material of Juncus kochii (Juncaceae) as useless for typification. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 75(4): 297–300.

Proćków J. 2006. Słowniczek wyrazów trudnych. – W: Las - środowisko żywe. – Ossolineum, Wrocław, s. 261–272.

Proćków J. 2006. Wylesienia na ziemiach polskich w XVII wieku. – W: Las - środowisko żywe. – Ossolineum, Wrocław, s. 35.

Proćków J. 2006. Wyręby pierwotnej puszczy. – W: Las - środowisko żywe. – Ossolineum, Wrocław, s. 29–30.

Proćków J. 2006. Źródłosłowy nazw puszczańskich ostoi. – W: Las - środowisko żywe. – Ossolineum, Wrocław, s. 30.

Smoczyk M., Jakubska A. 2006. Rozmieszczenie storczykowatych Orchidaceae w Górach Bystrzyckich (Sudety Środkowe). – Przyroda Sudetów9: 47–60.

Stefańska E. 2006. Skąd bory w Borach Dolnośląskich, czyli o kształtowaniu struktury fitocenoz leśnych pod wpływem działalności człowieka. – Przegląd Leśniczy 5/2006: 15.

Stefańska E. 2006. Zmiany składu gatunkowego fitocenoz w przebiegu sukcesji wtórnej na siedlisku boru świeżego w Borach Dolnośląskich. – Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, B, 55: 105–117.

Stefańska E., Staniaszek M., Wierzcholska S. 2006. Nowe stanowiska Campylopus introflexus (Musci, Dicranaceae) w południowo-zachodniej Polsce. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(1): 224–227.

Szczepańska K., 2006. Porosty rezerwatu „Śnieżnik Kłodzki” w Masywie Śnieżnika (Sudety). – Parki Nar. Rez. Przyr. 25(1): 3–16.

Szczepańska K., Szczepański A., 2006. Porosty z rodzaju Bryoria w Karkonoszach. – Fragmenta Floristica et Geobotanica, Ser. Polonica 13(1): 191–196.

Szczęśniak E. 2006. Asplenium serpentine ferns in Poland - threats and conservation imperatives. – Botanical Guidebooks 29: 89–97.

Wawrecka K., Kossowska M. 2006. Porosty epifityczne, epigeiczne i epiksyliczne Sowiej Doliny we wschodniej części Karkonoszy. – Przyroda Sudetów 9: 71–80.

Wierzcholska S., Plášek V. 2006. Phorophyte preferences of epiphytic mosses within Orthotrichaceae family in Góry Bialskie Mts (SW Poland). – In: Kočárek P., Plášek V., Malachová K. (eds.), Environmental changes and biological assessment III. –Scripta Facultatis Rerum Naturalium Unversitatis Ostraviensis, pp. 146-154.