publikacje_2005

Anioł-Kwiatkowska J. 2005, Flora synantropijna. – W: Fabiszewski J. (red.), Przyroda Dolnego Śląska. Wyd. Ossolineum, Wrocław.

Anioł-Kwiatkowska J., Nowak S. 2005. Flora i roślinność segetalna Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. – Pamiętnik Puławski, Puławy, wydawany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Berdowski W., Kącki Z., Wasiak P. 2005. Notatki florystyczne i mikologiczne z Gór Kamiennych. – Przyroda Sudetów, 8: 35–44.

Bobrowicz G., Konieczny K., Dajdok Z., Kącki Z. 2005. Kruszczyk siny Epipactis purpurata SM. na Dolnym Śląsku. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 61(3): 13–20.

Dajdok Z., Wuczyński A. 2005. Zróżnicowanie biocenotyczne, funkcje i problemy ochrony drobnych cieków śródpolnych. – W: Tomiałojć L., Drabiński W. (red.), Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej. – Komitet Ochrony Przyrody PAN, Wydz. Inżynierii Kształtow. Środow. i Geodezji AR we Wrocławiu, s. 227–252.

Dimos M. 2005. Porosty Parku Szczytnickiego we Wrocławiu. – Acta Botanica Silesiaca 2: 173–179

Fałtynowicz W. 2005. Ochrona porostów. – W: Gwiazdowicz D.J. (red.), Ochrona przyrody w lasach. 2. Ochrona szaty roślinnej. Wydawnictwo PTL, Poznań, s. 27–33.

Jakubska A.2005. Rare autogamous Epipactis species (Orchidaceae, Neottieae)in Polish part of Orlickie Mts. (Central Sudety Mts.). – Čas. Slez. Muz. Opava (A): 54: 11–14.

Jakubska A.,  Schmidt I. 2005. Chlorophyll-free form of Epipactis albensis Nováková et Rydlo (Orchidaceae, Neottieae) in the “Skarpa Storczyków” nature reserve near Orsk (Lower Silesia, Poland). Acta Botanica Silesiaca2:

Jakubska A., Kadej M., Prządo D., SteiningerM. 2005. How do orchids lure pollinators? Nectar chemical composition of Epipactis helleborine s.l.(Orchidaceae, Neottieae) and its influence on insects reactions in field conditions. – Pesticides 4: 175–180.

Jakubska A., Kadej M., Prządo D., Steininger M. 2005. Pollination ecology of Epipactis helleborine (L) Crantz (Orchidaceae, Neottieae) in south-western Poland. – Acta Botanica Silesiaca 2: 131–144.

 Jakubska A., Kazuń A. 2005. A locality of Water Chestnut Trapa natans L. (Trapaceae) in the Odra oxbow lake near Zakrzów (Oława district). – Acta Botanica Silesiaca 2: 155–158.

Jakubska A., Malicka M., Malicki M. 2005. Apophytic occurrence of sword-leaved helleborine Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (Orchidaceae) in poplar monoculture in Krzyżowe Hills (Lower Silesia, Poland). – Čas. Slez. Muz. Opava (A): 54: 209–214.

Jakubska A., Malicka M., Malicki M., 2005. Apophytic occurrence of sword-leaved helleborine Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (Orchidaceae) in poplar monoculture in Krzyżowe Hills (Lower Silesia, Poland). Časopis Slezského Zemského Muzea, Vĕdy Přirodní, série A, 54: 19-24

Jakubska A., Prządo D., SteiningerM.,Anioł-KwiatkowskaJ., Kadej M. 2005. Why do pollinators become “sluggish”? Nectar chemical constituents from Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae). – Appl. Ecol. Environ. Res. 3(2): 29–38.

Jakubska A., Schmidt I. 2005. Chlorophyll-free form of Epipactis albensis Nováková et Rydlo (Orchidaceae, Neottieae) in the ‘Skarpa Storczyków’ nature reserve near Orsk (Lower Silesia, Poland). – Acta Botanica Silesiaca 2: 151–154.

Jakubska A., Smoczyk M., Kadej M. 2005. Kruszczyk błotny Epipactis palustris (L.) Crantz na Ziemi Kłodzkiej.– Przyroda Sudetów 8: 3–12.

Kazuń A. 2005. Flora projektowanego rezerwatu „Matunin” koło Jelcza w powiecie oławskim. – Acta Botanica Silesiaca 2: 5–23.

Kazuń A. 2005. Zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu „Matunin” koło Jelcza w powiecie oławskim. – Acta Botanica Silesiaca 2: 25–77.

Kącki Z. 2005. Flora. –W: Fabiszewski J., Przyroda Dolnego Śląska. – Wyd. Ossolineum, Wrocław, s.15.

Kącki Z., Szczęśniak E., Anioł-Kwiatkowska J. 2005. Flora. – W: Zięba D., Blachowski J., Markowicz Judycka E. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, s. 110–130.

Kucera J., Muller F., Plasek V., Berka T., Kosnar J., Loskotova E., Pisarek W., Pohlova R., Sovik Z., Wierzcholska S., Zmrhalova M. 2005. Mechorosty zaznamenane v prubehu 12. Jarniho Setkani Bryologicko-Lichenologicke sekce v Chko Krivolatsko. – Bryonora 35, Praga, s: 21–31.

Malicki M. 2005. Drzewa i krzewy parku przypałacowego w Maciejowcu. – Rocznik Dendrologiczny 53.

Malicki M.  2005. Dendroflora parku w Jeleniej Górze - Maciejowej. Przyroda Sudetów 8, Jelenia Góra.

Malicki M. 2005. Nowe stanowisko Salvia glutinosa L. (Lamiaceae) na Dolnym Śląsku. Acta Botanica Silesiaca 2: 145–149.

Motiejúnaite J., Fałtynowicz W. 2005. Effect of land-use on lichen diversity in the transboundary region of Lithuania and northeastern Poland. – Ekologija 3: 34–43

Pender K., 2005. Łąki. – W: Fabiszewski J. (red.), Przyroda Dolnego Śląska. – Wyd. Ossolineum, Wrocław.

Plasek V.,  Stebel A., Wierzcholska S. 2005. Mechorosty zaznamenane v prubehu 18. podzimniho Setkani Bryologicko-Lichenologicke Sekce v Beskydech. – Bryonora, Praga, 36:14–24.

Plasek V., Wierzcholska S. 2005. Mechorosty NPR Pulčín - Hradisko (Ceska Republika). – Čas. Slez. Muz., Opava (A), 54: 25–29.

Proćków J., Proćków M. 2005. Wartości przyrodnicze Janówka (NW Wrocław) – terenu przeznaczonego pod inwestycje miejskie. – Acta Botanica Silesiaca 2: 79–94.

Smoczyk M. 2005. Rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Gór Bystrzyckich i Orlickich (Sudety Środkowe) – cz. 2. Przyr. Sudetów 8.

Staniaszek M. 2005. Epixylous Mosses and Liverworts n Belgium: a list based on literature reports. – Nowellia bryologica 28, Vierves-sur-Viroin, Belgia.

Stebel A.,  Wierzcholska S.,  Plasek V., Staniaszek M. 2005. Spreading of neophytic moss Orthodontium lineare (Bryaceae, Musci) in the south-western Poland. Acta Botanica Silesiaca 2: 167–172.

Stojanowska W., Panek E. 2005. Biota śluzowców Doliny Pośny w Parku Narodowym Gór Stołowych. – Szczeliniec nr 9: 75–94.

Szczepańska K. 2005. Porosty grupy skalnej “Trzy Siostry” w Górach Bialskich (Sudety). –Fragmenta Floristica et Geobotanica Ser. Polonica 12(2).

Szczęśniak E. 2005. Gatunki z grupy Festuca ovina (Poaceae) na serpentynitach Przedgórza Sudeckiego. – Acta Botanica Silesiaca 2: 121–129.

Szczęśniak E. 2005. Roślinność i podział geobotaniczny Dolnego Śląska. – W: Fabiszewski J. (red.), Przyroda Dolnego Śląska. – Polska Akademia Nauk, o. Wrocław, s. 321–340.

Szczęśniak E., Kącki Z. 2005. Rare and endangered grasses (Poaceae) of the Lower Silesia (South-western Poland). – W: Frey L. (red.), Biology of grasses. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Scence, Kraków, s. 117–124.

Wierzcholska S., Plášek V., The Góry Bialskie Mts. (East Sudetes, Poland), an extraordinary bryological area. – W: Jackowiak B. (red.), Biodiversity research and conservation 1(16), Poznań.