publikacje_2004

Berdowski W. 2004. Flora mszaków rezerwatu krajobrazowego „Wodospad Wilczki” koło Międzygórza na Dolnym Śląsku. – Acta Botanica Silesiaca 1: 167–175.

Bobrowicz G., Narkiewicz C., Szczęśniak E. 2004. Występowanie Botrychium matricariifolium (Retz) A. Braun ex W. D. J. Koch (Ophioglossaceae) na Dolnym Śląsku. – Acta Botanica Silesiaca. 1: 161–166.

Dajdok Z., 2004. Występowanie pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica L. w dolinach małych strumieni na obszarach rolniczych. – W: Heese T., Puchalski W. (red.), Bliskie Naturze Kształtowanie Dolin Rzecznych. Monografia. Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin.

Fałtynowicz W. 2004. Rekolonizacja przez porosty – optymistyczny trend w stanie środowiska. – Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wyd. UMK, Toruń.

Fałtynowicz W., Halama M., Kmiecik M. 2004. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Cisy” koło Barda (południowo-zachodnia Polska). – Acta Botanica Silesiaca 1: 35-48.

Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2004. Porosty północno-wschodniej Polski – przewodnik terenowy. Wyd. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” Suwałki, 62 ss.

Jakubska A. 2004. Kruszczyk ostropłatkowy Epipactis leptochila (Godf.) Godf. (Orchidaceae) nowy gatunek dla flory Dolnego Śląska. – Przyroda Sudetów 7: 9–14.

Kącki Z., Szczęśniak E. 2004. Nowe stanowisko Isolepis setacea (L.) R. Br. (Cyperaceae) na Dolnym Śląsku. – Acta Botanica Silesiaca 1: 153–155.

Kącki Z., Załuski T. 2004. Zmiennowilgotne łąki olszewnikowo-trzęślicowe. – W: Herbich J. (red.), Podręczniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 160–164.

Kącki Z., Załuski T. 2004. Zmiennowilgotne łąki sitowo-trzęślicowe. – W: Herbich J. (red.), Podręczniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 165–168.

Kącki Z., Załuski T. 2004. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). – W: Herbich J. (red.), Podręczniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 157–159.

Kossowska M. 2004. Porosty epifityczne występujące na jodle pospolitej (Abies alba) w Karkonoskim Parku Narodowym. – W: Barzdajn W. (red.), Jodła pospolita (Abies alba) w Karkonoskim Parku Narodowym - Acarus, Poznań, 25 ss.

Kossowska M., Fabiszewski J. 2004. Threatened lichens of Lower Silesia, Poland. – Acta Soc. Bot. Pol. 73(2): 139–150.

Latusek E., Popiel M., Szczepańska K. 2004. Nowe stanowiska Ramalina intermedia Delise (Ascomycota lichenisati) w południowo-zachodniej Polsce. – Acta Botanica Silesiaca 1: 193–196.

Malicki M., 2004. Dendroflora Parków Zdrojowego i Norweskiego w Jeleniej Górze. – Przyroda Sudetów 7: 55–62.

Opanowicz M., Grube M. 2004. Genetic photobiont variation in Flavocetraria nivalis from Poland (Parmeliaceae, lichenized Ascomycota). – Lichenologist 36(2): 125–131.

Plašek V., Staniaszek M, Wierzcholska S. 2004. Bryophytes recorded during the 11 th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section in the Rychlebské hory Mts. – Bryonora 33, Praha.

Proćków J. 2004. Batrachium penicillatum Dumort. (Ranunculaceae) na Dolnym Śląsku. – Acta Botanica Silesiaca 1: 126–131.

Proćków J. 2004. Porównanie fizyko-chemicznych właściwości siedlisk situ drobnego Juncus bulbosus L. z Wrocławia i okolic z właściwościami siedlisk wybranych zespołów z klas Potametea i Littorelletea uniflorae. – Acta Botanica Silesiaca 1: 101–125.

Smoczyk M., Jakubska A. 2004. Rozmieszczenie storczykowatych Orchidaceae w polskiej części Gór Orlickich i Pogórza Orlickiego. – Przyroda Sudetów7: 41–54.

Staniaszek M. 2004. Materiały do flory mchów Gór Orlickich (Sudety Środkowe). – Annales Silesiae 33.

Stefańska E. 2004. Nowe stanowisko Teucrium scordium L. na Dolnym Śląsku. – Acta Botanica Silesiaca 1: 133–135.

Stojanowska W., Panek E. 2004. Myxomycetes of the nature reserve near Wałbrzych (SW Poland) Part I. List of taxa and quantitative analysis. – Acta Mycologica 39 (1): 47–63.

Stojanowska W., Panek E. 2004. Myxomycetes of the nature reserve near Wałbrzych (SW Poland) Part II. Dependence on the substrate and seasonality. – Acta Mycologica 39 (2): 147–159.

Szczepańska K. 2004. Nowe stanowisko Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycetes, Phallales) na Dolnym Śląsku. – Acta Botanica Silesiaca 1: 189–191.

Szczepańska K. 2004. Porosty rezerwatu “Nowa Morawa” w Górach Bialskich (Sudety). – Parki Narodowe, Rezerwaty Przyrody 23(1), Białowieża.

Szczepańska K. 2004. Porosty rezerwatu “Puszcza Śnieżnej Białki” w Górach Bialskich (Sudety). – Parki Narodowe, Rezerwaty Przyrody. 23(2), Białowieża.

Szczepańska K., Kossowska M. 2004. Porosty Doliny Kleśnicy w Masywie Śnieżnika (Sudety). – Acta Botanica Silesiaca 1: 177–187.

Szczęśniak E. 2004. Flora i roślinność Przedgórza Sudeckiego. – W: Fabiszewski J. (red.), Wartości botaniczne wybranych pasm Sudetów. Prace Wrocł. Tow. Nauk. ser.B, nr 213: 115–132.

Szczęśniak E. 2004. Flora roślin naczyniowych i roślinność rezerwatu „Jeziorko Daisy” koło Mokrzeszowa. – Acta Botanica Silesiaca 1: 71–83

Szczęśniak E. 2004. Flora roślin naczyniowych i roślinność rezerwatu „Skałki Stoleckie”. – Acta Botanica Silesiaca 1: 91–99.

Szczęśniak E. 2004. Gatunki ciepłolubne we florze Śląska Opolskiego: stan, zagrożenia. – W: A. Nowak, K. Spałek (red.), Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. – Uniwersytet Opolski, s. 209–220.

Szczęśniak E. 2004. Sorghum halepense (Poaceae) we Wrocławiu. – Acta Botanica Silesiaca 1: 157–159.       

Szczęśniak E. 2004. Występowanie Carex humilis Leyss. (Cyperaceae) na Dolnym Śląsku. – Acta Botanica Silesiaca 1: 147–152.

Szczęśniak E., Kącki Z. 2004. Materiały do flory Kamiennego Grzbietu (Masyw Ślęży, Przedgórze Sudeckie). – Acta Botanica Silesiaca 1: 85–90.

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., 2004. Rośliny obcego pochodzenia – udział i rola w szacie roślinnej Opolszczyzny. – W: A. Nowak, K. Spałek (red.), Ochrona flory na Śląsku Opolskim. Uniwersytet Opolski.

Wąsowicz A., 2004. Artemisia annua L. - występowanie na terenie Wrocławia. – Acta Botanica Silesiaca 1: 141–146.

Załuski T., Kącki Z. 2004. Łąki fiołkowo-selernicowe. – W: Herbich J. (red.), Podręczniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 185–189.

Załuski T., Kącki Z. 2004. Łąki selernicowe (Cnidion dubii). – W: Herbich J. (red.), Podręczniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 183–184.