publikacje_2003

Anioł-Kwiatkowska J. 2003. Wielojęzyczny słownik florystyczny. – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 693 ss.

Anioł-Kwiatkowska J. 2003. Zagrożenie flory synantropijnej Dolnego Śląska – problem wymierania archeofitów. – W: Kącki Z. (red.) Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin Uniwersytet Wrocławski, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Pro Natura”, Wrocław, s. 151–164.

Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 2003. Chwasty lecznicze w agrocenozach Wału Trzebnickiego. – Pamiętnik Puławski, IUNG Puławy, s. 7–13.

Berdowski W. 2003. Zanikanie gatunków leśnych na Dolnym Śląsku. – W: Kącki Z. (red.) Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin Uniwersytet Wrocławski, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Pro Natura”, Wrocław, s. 165–174.

Dajdok Z., Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 2003. Distribution of Impatiens glandulifera Royle along Odra river. –W: Zając A., Zając M., Zemanek B. (red.), Phytogeographical Problems of Synanthropic Plants. – Institute of Botany Jagiellonian University, Cracow, s. 131–136.

Dajdok Z., Kącki Z. 2003. Kenophytes of the Odra riversides. –W: Zając A., Zając M., Zemanek B. (red.), Phytogeographical Problems of Synanthropic Plants. – Institute of Botany Jagiellonian University, Cracow, s. 125–130.

Dajdok Z., Proćków J. 2003. Flora wodna i błotna Dolnego Śląska na tle zagrożeń i możliwości ochrony. – W: Kącki Z. (red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław, s. 131–150.

Drozdowicz A., Ronikier A., Stojanowska W., Panek E. 2003, Myxomycetes of Poland. A Checklist. [Krytyczna lista śluzowców Polski]. W: Mirek Z. (red.), Biodiversity of Poland. Vol. 10. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 1–104.

Fałtynowicz W., Kukwa M. 2003. Czerwona lista porostów Pomorza Gdańskiego. – Monographiae Botanicae 71.

Fałtynowicz W. 2003. Rekolonizacja przez porosty - optymistyczna tendencja w monitoringu środowiska. – Wyd. UMK, Toruń.

Fałtynowicz W. 2003. Różnorodność gatunkowa - porosty. – W: Andrzejewski R., Weigle A (red.), Różnorodność biologiczna Polski. – Wyd. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Fałtynowicz W. 2003. The lichens, lichenicolus and allied fungi of Poland. An annotaded checklist. – Instytut Botaniki PAN, Kraków.

Fudali E., Rusińska A., Stebel A., Klama H., Żarnowiec J., Pisarek W., Duda-Klimaszewski S., Staniaszek M., Wierzcholska S. 2003. Materiały do współczesnej brioflory wschodnich Karkonoszy. – Annales Silesiae 32:19–32.

Jakubska A., Orłowski G. 2003. Naturalnie występujące gatunki storczyków na terenie Wrocławia i okolic. – W: Korczyński M. (red.), Flora Miast. – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Bydgoszcz, s. 87–91.

Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska. – W: Kącki Z. (red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. – Instytut Biologii Roślin UWr, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław, s. 19–56.

Kącki Z., Szczęśniak E. 2003.Avenula pratensis (L.) Dumort (Poaceae) in the Lower Silesia – distribution, occurrence in plant communities and threats. – W: L. Frey (red.), Problems of grass biology. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, s. 337–348.

Kossowska M. 2003.  Lichens growing on Abies alba in the Karkonosze National Park (SW Poland) – the results of the first stage of the conservation programme. – Botanica Lithuanica 9(1): 65–70.

Kossowska M. 2003. Czerwona lista porostów zagrożonych w polskiej części Sudetów. – W: Czyżewska K. (red.) Zagrożenie porostów w Polsce. – Monogr. Bot. 91: 201–221.

Kossowska M. 2003. Naziemne porosty kalcyfilne w Sudetach. – Przyroda Sudetów Zachodnich 6: 93–100.

Kučera J., Müller F., Buryová B., Vořišková L., Hradílek Z., Plášek V., Zmrhalová M., Staniaszek M., Wierzcholska S., Košnar J., Novotný I. 2003. Mechorosty zaznamenané bĕhem 10. Jarního Setkání Bryologicko-Lichenologické Sekce v Krásné Lípé (NP České Švýcarsko a ChKO Labské Pískovce). Bryonora 31.

Pender K. 2003. Gatunki endemiczne, reliktowe i wysokogórskie w Sudetach. – W: Kącki Z. (red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. – Instytut Biologii Roślin UWr, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław.

Pender K., Gołąb Z., 10 lat Parku Narodowego Gór Stołowych. Świat roślin. – Szczeliniec, Wydawnictwo Parku Narodowego Gór Stołowych, Nr 8. Supplement: s. 59–62

Pender K., Kusiak T. 2003. Cardamine chelidonia L. w Karkonoszach. – Przyroda Sudetów Zachodnich 6.

Pender K. 2003. Zagrożone gatunki zbiorowisk trawiastych na Dolnym Śląsku. – W: Kącki Z. (red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. – Instytut Biologii Roślin UWr, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław.

Stebel A., Klama H., Wierzcholska S., Plasek V. 2003. Occurence of liverwort Porella platyphylla (L.) Pfeiff in Bialowieza primeval forest. – Cas. Slez. Muz. Opava (A). 52.

Stojanowska W., Panek E. 2003. The Genus Craterium Trentep. (Myxomycetes) in Poland. – Acta Mycologica 38 (1): 65–69.

Szczęśniak E. 2003. Morphological variability of Melica transsilvanica (Poaceae) in Lower Silesia. – W: Frey L. (red.), Problems of grass biology. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Scence, Kraków, s. 265–269.

Szczęśniak E. 2003. Rzadkie i zagrożone gatunki ciepłolubnych muraw na Dolnym Śląsku. – W: Kącki Z. (red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. – Instytut Biologii Roślin UWr, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław, s. 85–107.

Szczęśniak E., Świerkosz K. 2003. Cymbalaria muralisP. Gaertn., B. Mey. & Schreb. and Cymbalarietum muralis Görs 1966 in Lower Silesia – expansion or regression?. Phytogeographical Problems of Synanthropic Plants. – Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow, s. 185–193.

Szczęśniak E., Świerkosz K. 2003. Roślinność zielna. – W: Drapella-Hermansdorfer A. (red.), Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego. – Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 119–121.

Świerkosz K., Szczęśniak E. 2003. Stan populacji i zagrożenia wybranych gatunków naskalnych na Dolnym Śląsku. – W: Kącki Z. (red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. – Instytut Biologii Roślin UWr, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław, s. 69–83.

Świerkosz K., Szczęśniak E. 2003. Zasoby florystyczne i zróżnicowanie siedliskowe. – W: A. Drapella-Hermansdorfer (red.), Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego. – Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 114–119.

Wąsowicz A. 2003. Linaria repens (L.) Mill. (pale Toadflax) - the status and the distribution in Poland. – W: Zając A., Zając M., Zemanek B. (red.), Phytogeographical Problems of Synanthropic Plants, Institute of Botany Jagiellonian University, Cracow.

Wierzcholska S. 2003. Brioflora rezerwatu “Smolnik” (Równina Opolska). Annales Silesiae 32: 43–54.