publikacje_2001

Berdowski W. 2001. Flora i roślinność rezerwatu przyrody "Góra Miłek" w Górach Kaczawskich. – Przyroda Sudetów Zachodnich. IV: 9–27.

Berdowski W., Panek E. 2001. Szata roślinna rezerwatu krajobrazowego „Wodospad Wilczki” ma Dolnym Śląsku. – Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią,  seria B 50: 105–116.

Dajdok Z. 2001. Inwazyjne kenofity dolin rzecznych południowo-zachodniej Polski. Materiały Komitetu Ochrony Przyrody PAN. ss. 8

Dajdok Z., Kącki Z. 2001 Arum maculatum L. Obrazki plamiste. –W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. – Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 465–467.

Dajdok Z., Kącki Z. 2001. Szata roślinna rezerwatu przyrody „Smolnik” w dolinie Budkowiczanki (Dobrej). Cz. I. Flora roślin naczyniowych. – Natura Silesiae Superioris 5: 5–16.

Dajdok Z., Kącki Z. 2001. The distribution of Arum maculatumL. (Araceae) in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 70(2): 103–106.

Dajdok Z., Kącki Z., Pender K. 2001. Rozmieszczenie Arum alpinum Schott & Kotschy w Polsce – mapa autorska. – W: Zając A., Zając M. (red.), Atlas roślin naczyniowych w Polsce. – Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków, s. 74.

Dajdok Z., Kącki Z., Pender K. 2001. Rozmieszczenie Arum maculatum L. w Polsce. – mapa autorska. – W: Zając A., Zając M. (red.), Atlas roślin naczyniowych w Polsce. – Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków, s. 74.

Dajdok Z., Ranoszek E. 2001. Grzybieńczyk wodny i problem jego ochrony w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”. – Chrońmy Przyrodę  Ojczystą R. 57 (5): 104–111.

Fałtynowicz W. 2001. Czupiradło z żółtą plamą. – Uniwersytet Wrocławski 3-4/5-6, ss. 28

Fałtynowicz W. 2001. Gdzie piaski grają. – Uniwersytet Wrocławski  5/7: 20–23.

Fałtynowicz W. 2001. Jak to z drzewem było. – Jaćwież 14, ss. 42

Fałtynowicz W. 2001. Jesienna podróż. – Jaćwież 15, ss. 33

Fałtynowicz W. 2001. Monitoring powietrza. Raport z programu „Czysta Wisła i Rzeki Przymorza”. – CEEW, s. 58–63.

Fałtynowicz W. 2001. Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza w Starogardzie Gdańskim przy wykorzystaniu porostów jako wskaźników biologicznych. – Prace Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 179: 187–195.

Fałtynowicz W. 2001. Pełna próżnia. – Uniwersytet Wrocławski 6/8, s. 28

Fałtynowicz W. 2001. Po co nam herbarium, czyli na marginesie wypowiedzi Jerzego Marcinkowskiego. – Uniwersytet Wrocławski 2/4, s. 28

Fałtynowicz W. 2001. Przechodząc obok swojego śmiechu. – Uniwersytet Wrocławski 5/7, s. 28

Fałtynowicz W. Nic nie jest pustynią. – Jaćwież 13, s. 36

Kącki Z., Kucharczyk M., Dajdok Z. 2001 Muscari comosum(L.) Mill. Szafirek miękkolistny. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. – Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 419–421

Kossowska M. 2001. Epilithic lichens on serpentinite rocks in Poland. – Polish Botanical Journal 46(2): 191–197.

Pender K.2001. Cryptogramma crispa (L.) R.Br. ex Hooker. - Zmienka górska. – W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. – Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 46–48.

Pender K.2001. Sedum villosum L. - Rozchodnik owłosiony. – W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. – Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 180–181.

Proćków J., Szeląg Z. 2001. Batrachium penicillatum Dumort. - Włosienicznik (Jaskier) pędzelkowaty. – W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. – Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 148–149.

Smoczyk M. 2001. Chronione gatunki roślin naczyniowych zachodniej części Pogórza Orlickiego. – Szczeliniec 5: 67–78.

Smoczyk M. 2001. Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. - Rukiew drobnolistna. – W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. – Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s.  158-160.

Szczęśniak E2001. Melica ciliata. – mapa autorska. – W: Zając A., Zając M. (red.), Atlas roślin naczyniowych w Polsce. – Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków, s. 354

Szczęśniak E. 2001. Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch. - Podejźrzon marunowy. – W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. – Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s.  41-43.

Szczęśniak E. 2001. Melica ciliata. – W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. – Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 449 – 451.

Szczęśniak E. 2001. Preliminary report on Melica sect. Beckeria in the Lower Silesia. Studies on grasses in Poland. – W: Frey L. (red.), Studies on grasses in Poland. – Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polish Academy of Sciences, s. 153–160.

Szczęśniak E., Kaźmierczakowa R. 2001. Galium valdepilosum. – W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. – Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 304–306.

Wąsowicz A.2001. Linaria repens (L.) Mill. – W: Zając A., Zając M. (red.), Atlas roślin naczyniowych w Polsce. – Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków, s. 333

Wróbel D., Smoczyk M. 2001. Nowe stanowisko Misopates orontium (Scrophulariaceae) na Dolnym Śląsku. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Poloniae, Kraków 8: 284–285.