publikacje_2000

Berdowski W. 2000. Brioflora rezerwatu „Łacha Jelcz” oraz jego otoczenia (województwo dolnośląskie). – Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Botaniczne 78: 145–156.

Berdowski W. 2000. Rezerwat przyrody „Buki Sudeckie” w Górach Kaczawskich oraz jego walory botaniczne. –  Przyroda Sudetów Zachodnich 3: 30–38.

Berdowski W., Danielewicz W., Panek E. 2000. Rezerwat sosny błotnej Pinus x rhaetica Brügger „Torfowisko pod Węglińcem” w województwie dolnośląskim. –Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 19 (4): 53–61.

Berdowski W., Panek E. 2000. Walory botaniczne Parku Krajobrazowego „Krzesin” w województwie lubuskim. – Chrońmy Przyr. Ojczystą 56 (4): 91–94.

Dajdok Z., Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 2000. Distribution of Impatiens glandulifera Royle along Odra river. – W: Zając A. (red.) Phytogeographical Problems od Synanthropic Plants. Kraków

Dajdok Z., Kącki Z. 2000. Kenophytes of the Odra riversides. –W: Zając A. (red.) Phytogeographical Problems of Synanthropic Plants. Kraków.

Dajdok Z., Kącki Z. 2000. Rozmieszczenie Arum maculatum. –W: Zając A. (red.) Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków.

Dajdok Z., Kącki Z. 2000. Rozmieszczenie Arum alpinum. –W: Zając A. (red.) Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków.

Fałtynowicz W., Kukwa M. 2000. Lichenes of the „Cisy w Czarnem” reserve (West Pomerania, N Poland) with emphasis on old growth forest species. – Folia Cryptogamica Estonica 36: 11–15

Fałtynowicz W. 2000. Monitoring powietrza. –W: Raport z programu „Czysta Wisła i rzeki Przymorza”. Cz.V.47–52,  Wyd. CEEW, Krosno

Halama M., Panek E. 2000. The flora of macroscopic fungi of various habitats of the „Łężczok” reserve near to Racibórz – south Poland. – Acta Mycologica 35 (2): 217–241.

Jakubska A. 2000. Konstytucja ekologiczna Epipactis atrorubens (Hoffm.ex Bernh.) Besser z Puszczy Augustowskiej. – Materiały IV Przeglądu Działalności Kół Naukowych Przyrodników, Siedlce, s. 41–46.

Jakubska A. 2000. Nowoczesne metody rozmnażania ginących gatunków storczyków w Polsce i na świecie. – Przegląd Przyrodniczy XI. 2– 3: 73–78.

Kossowska M. 2000. Wstępna ocena lichenoflory jodły pospolitej Abies alba w Karkonoskim Parku Narodowym. – Opera Corcontica 37: 481–485.

Macicka-Pawlik T. 2000. Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne rezerwatu „Radziądz” na tle zachodzących zmian. – Acta Universitatis Wratislaviensis Prace, Botaniczne 78: 51–71.

Macicka-Pawlik T. 2000. Geobotaniczna waloryzacja Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Trzebnickie”. – Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Botaniczne 78: 72–106.

Proćków J. 2000. Porównanie wpływu antropopresji na zbiorowiska szuwarowe z rzędu Phragmitetalia australis W. Koch em. Pign. 53 w wodach stojących południowo-zachodniego Wrocławia metodą współczynników antropopresji. – Acta Universitatis Wratislaviensis No. 2264, Prace Botaniczne 78: 25–49.

Proćków J. 2000. Założenia metody porównywania wpływu antropopresji na zbiorowiska roślinne w warunkach miejskich za pomocą współczynników antropopresji. – Acta Universitatis Wratislaviensis No. 2264, Prace Botaniczne 78: 7–24.

Sawicka A. 2000. Linaria repens (L.)Mill. Lnica kreskowana - dwa nowe stanowiska na terenie Wrocławia. – Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Botaniczne 78: 136–144.

Smoczyk M., Dunajski A., Krukowski M. 2000. Mapa biotopów: C29. – W: Georg Rast. Atlas, Atlas obszarów zalewowych Odry. – WWF Deutschland, WWF-Auen-Institut. ss.VI+103+61 map

Smoczyk M., Dunajski A. 2000. Mapa biotopów: C30-33, C41, C44, C51-52. – W: Georg Rast.Atlas, Atlas obszarów zalewowych Odry. – WWF Deutschland, WWF-Auen-Institut, ss.VI+103+61 map

Smoczyk M., Dunajski A., Benz R. 2000. Mapa biotopów: C34-40, C42-43, C 45-50. – W: Georg Rast Atlas, Atlas obszarów zalewowych Odry. – WWF Deutschland, WWF- Auen-Institut, ss. VI +103 + 61 map

Szczęśniak E., Kącki Z. 2000.Szata roślinna Garbu Golińca. – Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 78:107–135.