historia

1945 r. – powstaje Katedra Morfologii i Systematyki Roślin, której kierownikiem zostaje prof. dr Stanisław Kulczyński
1954 r. – z Uniwersytetu Poznańskiego służbowo zostaje do Wrocławia oddelegowana dr Aniela Krawiecowa
1956 r. – ministerialne mianowanie doc. Anieli Krawiecowej na kierownika Zakładu Morfologii i Systematyki Roślin
1956 r. – zorganizowanie pierwszej w Polsce „Terenowej Praktyki Botanicznej” w Czarnem na Pomorzu
1960–68 r. – cztery promocje doktorskie w Zakładzie, wydanie skryptu „Systematyka roślin okrytonasiennych
1969 r. – wcielenie do Zakładu Geobotaniki, którego kierownikiem zostaje doc. dr hab. Stanisław Marek
1970–72 r. – pięć dalszych promocji doktorskich oraz 2 habilitacje
1975 r. – rozpad Zakładu Geobotaniki – powstaje Zakład Systematyki i Fitosocjologii, doc. dr hab. Irena Kuczyńska zostaje powołana na kierownika Zakładu
1974–80 r. – cztery promocje doktorskie
1986 r. – trzecia habilitacja w Zakładzie
1988 r. – założenie Studenckiego Koła Naukowego Systematyków Roślin
1990 r. – czwarta habilitacja w Zakładzie
1991 r. – kierownikiem Zakładu Systematyki i Fitosocjologii zostaje doc. dr hab. Władysław Koła
1994 r. – nowym kierownikiem zostaje dr hab. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska
1999–2001 r. – promocje kolejnych 9 doktorów
1999 r. – w zespole pojawia się prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz
2001 r. – kierownik Zakładu otrzymuje w Uniwersytecie Wrocławskim tytuł profesora nadzwyczajnego
2003–2011 r. – promocje 6 doktorów
2003 r. – zostaje wydane opracowanie „Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska”
2004 r. – Zakład Systematyki i Fitosocjologii zmienia nazwę na Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej
2004 r.– ukazuje się pierwszy numer Acta Botanica Silesiaca – czasopisma wydawanego przez Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, powołanego przez prof. dr hab. Wiesława Fałtynowicza
2007 r.– z inicjatywy dr. Zygmunta Kąckiego powstaje Polish Vegetation Database – SynBiotSilesiae – EU-PL-001
2008 r.– kierownik Zakładu otrzymuje w Uniwersytecie Wrocławskim tytuł profesora zwyczajnego
2008 r.– z inicjatywy dr. Zygmunta Kąckiego powstają Podyplomowe Studia „Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym Ekoznawca
2011 r.– pracownicy Zakładu organizują I Ogólnopolską Konferencję „Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej” 
2012 r. - kierownikiem Zakładu zostaje prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz
2012 r. - Zakład uzyskuje status Katedry Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej
2013 r. - promocja 3 doktorów
2014 r. - stajemy się Zakładem Botaniki w obrębie Instytutu Biologii Środowiskowej