Dydaktyka

 Prowadzone kursy

Organizmy zarodnikowe i rośliny nasienne – wykłady, ćwiczenia
Botanika i mikologia stosowana – wykłady, ćwiczenia
Botanika Systematyczna – wykłady, ćwiczenia
Różnorodność biologiczna: Flora Polski – wykłady, ćwiczenia
Techniki badawcze w naukach biologicznych – pracownia
Problematyka nauk biologicznych – seminarium
Roślinność Polski – ćwiczenia terenowe
Biocenozy roślin – ćwiczenia terenowe
Biologia środowiska – ćwiczenia terenowe
Geografia roślin – wykłady
Flora Polski – wykłady
Chronione zasoby szaty roślinnej – wykłady
Synantropizacja szaty roślinnej – wykłady
Szata roślinna Dolnego Śląska – wykłady