dr Maria Kossowska

ADIUNKT

KIEROWNIK PRACOWNI LICHENOLOGII

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Środowiskowej
Zakład Botaniki
Pracownia Lichenologii

ul. Kanonia 6/8
50-328 Wrocław

e-mail: maria.kossowska@uwr.edu.pl
telefon: 71 375 40 74
p
okój nr 107

Linki do profili i stron naukowych

  Znalezione obrazy dla zapytania orcid

EDUKACJA, STOPNIE NAUKOWE

 1999 r. – doktor nauk biologicznych, rozprawa doktorska pt. „Porosty skał wapiennych w Sudetach – analiza geograficzna i ekologiczna”, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

1992 r. – magister biologii, praca magisterska pt. „Lilium martagon L. na Dolnym Śląsku – rozmieszczenie i udział w zbiorowiskach roślinnych”, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski


ZATRUDNIENIE

  • 2015 - obecnie:  kierownik Pracowni Lichenologii w Zakładzie Botaniki UWr
  • 2013 - obecnie: adiunkt w Zakładzie Botaniki UWr (dawna KBiOSR)
  • 2012 - 2013: adiunkt w Katedrze Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej UWr (dawny ZBiOSR)
  • 2004 - 2012: adiunkt w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej UWr (dawny ZSiF)
  • 1999 - 2003: adiunkt w Zakładzie Systematyki i Fitosocjologii UWr
  • 1992 - 1999: asystent w Zakładzie Systematyki i Fitosocjologii UWr
  • 1991 - 1992: pracownik techniczny w Zakładzie Systematyki i Fitosocjologii UWr

 

CZŁONKOWSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

  •  członek Sekcji Lichenologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego

 

TEMATYKA BADAWCZA

 lichenologia: rozmieszczenie i ekologia porostów naskalnych, występowanie porostów w Sudetach i na Dolnym Śląsku

 

PROJEKTY BADAWCZE

  • Grant MNiI nr 2 PO4C 013 29 pt. „Porosty i grzyby naporostowe występujące współcześnie na żyle bazaltowej w Małym Śnieżnym Kotle (Karkonosze)” (2005-2007) – kierownik
  • Grant KBN nr 6 PO4F 052 17 pt. „Występowanie porostów epilitycznych na skałach serpentynitowych w Polsce” (1999-2001) – kierownik
  • Grant KBN nr 6 PO4C 041 13 pt. „Naskalne porosty kalcyfilne w Górach Kaczawskich (Sudety Zachodnie)” (1997-1998) – kierownik

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Biologia I stopień

  • Organizmy zarodnikowe (ćwiczenia)
  • Grzyby Polski (wykład, ćwiczenia, ćwiczenia terenowe)
  • Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych – wakacyjne ćwiczenia terenowe w Karpaczu

Biologia II stopień

  • Podstawy lichenologii – przedmiot do wyboru (wykład i ćwiczenia)

Zarządzanie Środowiskiem przyrodniczym I stopień

  • Biologia roślin zarodnikowych (ćwiczenia)
  • Flora i ekosystemy górskie – wakacyjne ćwiczenia terenowe w Karpaczu
  • Biologia i ochrona porostów – przedmiot do wyboru (wykład, ćwiczenia, ćwiczenia terenowe)

Ochrona środowiska I stopień

  • Biologia roślin i grzybów (ćwiczenia)

Mikrobiologia I stopień

  • Różnorodność roślin i grzybów – przedmiot do wyboru (wykład i ćwiczenia)

Biologia człowieka I stopień

  • Podstawy biologii roślin – przedmiot do wyboru (ćwiczenia)

 

WYPROMOWANE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

8 prac licencjackich i 7 magisterskich 

 

PROPONOWANE TEMATY PRAC MAGISTERSKICH

  1. Porosty nadrzewne, naziemne i epiksyliczne [wybranej doliny] w Karkonoszach
  2. Analiza stanu środowiska [wybranego obszaru] metodą lichenoindykacyjną

 

PUBLIKACJE

PO DOKTORACIE:

Oryginalne artykuły naukowe opublikowane w czasopismach posiadających współczynnik Impact Factor (IF) oraz znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR):

Szczepańska K., Kossowska M. 2017. Cetrariella commixta and the genus Melanelia (Parmeliaceae, Ascomycota) in Poland – Herzogia 30(1): 272-288.

Kossowska M., Fałtynowicz W. & Szczepańska K. 2016. Current distribution and ecology of lichens in a biodiversity hotspot in the Mały Śnieżny Kocioł glacial cirque, Sudetes, Poland – Herzogia 29(1): 120-135.    

Kossowska M. 2016. Atla wheldonii, a rare pyrenocarpous lichen species new to Poland – Herzogia 29(1): 204-206.        

Szczepańska K., Pruchniewicz D. & Kossowska M. 2015. Modelling the potential distribution of three lichens of the Xanthoparmelia pulla group (Parmeliaceae, Ascomycota) in the Central Europe. – Acta Soc. Bot. Pol. 84(4): 431-438           

Szczepańska K., Pruchniewicz D., Sołtysiak J. & Kossowska M. 2015. Lichen-forming fungi of the genus Montanelia in Poland and their potential distribution in Central Europe – Herzogia 28(2): 697-712.      

Szczepańska K., Kossowska M. 2014. The lichen-forming fungi of the Xanthoparmelia pulla group (Parmeliaceae, Ascomycota) in Poland – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83(1): 59-65.   

Szczepańska K., Kossowska M., Wilk K. 2013. Caloplaca subpallida (Teloschistaceae), a lichen species new to Poland: distribution, ecology and taxonomic affinities. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82(1): 85-89.

Kossowska M. 2011. New, rare and noteworthy lichens in the Giant Mountains. – Biologia 66(5): 755-761.   

Kossowska M. 2008. New and interesting lichenicolous fungi in the Karkonosze Mts, SW Poland. –  Herzogia 21: 219-222.  

Kossowska M., Fabiszewski J. 2004. Threatened lichens of Lower Silesia, Poland. – Acta Soc. Bot. Pol. 73(2): 139-150.      

Monografie naukowe:

Fałtynowicz W., Kossowska M. 2016. The lichens of Poland – a firth checklist – Acta Botanica Silesiaca Monographiae 8: 1-122.

Kossowska M. 2008. Lichens growing on calcareous rocks in the Polish part of the Sudety Mountains – Acta Botanica Silesiaca Monographiae 3: 1-110.            

Kossowska M. 2006. Checklist of lichens and allied fungi of the Polish Karkonosze Mts. – Wyd. IB PAN, Kraków, 132 pp.             

Inne publikacje naukowe:

Ciężka M., Kossowska M., Paneth P & Górka M. 2016. Carbon, Nitrogen and Sulphur concentration and  isotopic composition of d13C, d15N values in Hypogymnia physodes within the montane area – preliminary data. – Geosci. Rec. 3(1): 24-32       

Kaźmierska E., Kossowska M. 2016. Contribution to the lichen biota of the Stawy Milickie nature reserve and its adjacent area (Lower Silesia, SW Poland) – Acta Mycologica 51(1): 1075.          

Ossowska E., Szczepańska K., Kossowska M. 2015. New records of Parmelia ernstiae and Parmelia serrana (Parmeliaceae) from Poland – Acta Mycologica 50(2): 1065.        

Kossowska M. 2015. Materiały do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach. IV. Pogórze Karkonoskie: skałki na zboczu Grabowca. – Acta Botanica Silesiaca 11: 101–109.

Bielczyk U., Kossowska M. 2015. Porosty podłoży wzbogaconych w związki metali. – W: Wierzbicka M. (red.), Ekotoksykologia – rośliny, gleby, metale.  Wyd. UW, Warszawa, s. 249-273.      

Kubiak D., Kossowska M. 2014. New interesting record of Leptogium teretiusculum, a lichen species critically endangered in Poland – Botanica Lithuanica 20(2) 169–172.         

Kossowska M. 2014. New records of the rare metallophilic lichen Porpidia melinodes from hornfels in the Sudety Mts. – Pol. Bot. J. 59(2): 285–287.  

Kossowska M. 2014. Aneks do listy porostów i grzybów naporostowych polskiej części Karkonoszy I. – Opera Corcontica 51: 173–179.       

Kossowska M. 2013. Porosty. – W: Knapik R. & Raj A. (red.), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra: 319–338.         

Kossowska M., Szczepańska K. 2013. New records of lichenicolous fungi from SW Poland. – Polish Botanical Journal 58(2): 735-739          

Juźwin A., Kossowska M., Pietrzykowska K. 2012. Porosty epifityczne miasta Karpacza (Karkonosze, SW Polska). – Acta Botanica Silesiaca 8: 53-70.                       

Kossowska M., Fałtynowicz W. 2012. Materiały do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach. III. Wychodnie skalne Kowarskiego Grzbietu. – Acta Botanica Silesiaca 8: 71-77.  

Kossowska M. 2011. 200 lat badań lichenologicznych w Karkonoszach. – W: Knapik R. Przewoźniak L., Raj A. (red.). 50 lat badań naukowych w Karkonoskim Parku Narodowym. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra: 247-262.          

Kossowska M. 2010. Materiały do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach. II. Skałki rejonu Szrenicy – Acta Botanica Silesiaca 5: 157-166.      

Pietrzykowska K., Kossowska M. 2010. Porosty antropogenicznych podłoży skalnych wokół schronisk górskich w polskiej części Karkonoszy. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(1): 141-147.          

Kossowska M. 2009. Materiały do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach. I. Grunty strukturalne Czarnego Grzbietu. – Acta Botanica Silesiaca4: 161-169.    

Kossowska M., Węgrzyn M. 2009. Lichens recorded on iron and glass in NE Poland. – Polish Botanical Journal 54(1): 123-124.          

Kossowska M. 2009. Rewizja zbiorów lichenologicznych z żyły bazaltowej w Małym Śnieżnym Kotle (Karkonosze) zachowanych w zielniku KRAP. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(1): 135-143.                      

Kossowska M. 2008. Notes on Leptogium and Dermatocarpon species (lichenized ascomycota) from the basalt outcrop in Mały Śnieżny Kocioł cirque (Karkonosze Mts, Poland). – Polish Botanical Journal 53(1): 95-96.    

Kossowska M. 2008. Pertusaria lactescens(lichenized Ascomycota, Pertusariaceae) – a lichen species new to Central Europe. – Polish Botanical Journal 53(1): 69-70.   

Kossowska M., Fałtynowicz W. 2008. Monitoring stanu atmosfery w Karkonoskim Parku Narodowym z wykorzystaniem porostów nadrzewnych jako biowskaźników. – W: Mazur A., Raj A., Knapik R. (red): Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra: 280-289.          

Kossowska M. 2008. Porosty epifityczne występujące na jodle pospolitej (Abies alba) w Karkonoskim Parku Narodowym – W: W. Barzdajn, A. Raj (red.), Jodła pospolita w Karkonoskim Parku Narodowym. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra. ss: 65-86.     

Kossowska M. 2007. Porosty Śnieżki – stan zbadania. – W: Stursa J. & Knapik R. (red.) Geoecological problems of the Giant Mountains. Proceedings of  the International Conference, Svoboda nad Upou. Opera Corcontica 44(1): 281-288.   

Kossowska M., Szczepańska K. 2007. New untypical localities of the arctic-alpine lichen Pleopsidium chlorophanum in Central Europe. – Polish Botanical Journal 52(2): 171-172.

Kossowska M. 2007. Biota porostów Karkonoszy – historia i stan obecny. – W: J.A. Lis, M.A. Mazur (red.), Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej. Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski, Opole. ss: 83-93. 

Kossowska M., Szczepańska K., Fałtynowicz W., Jando K., Kowalewska A. & Dimos M. 2007. Różnorodność gatunkowa porostów epifitycznych na stałych powierzchniach monitoringowych w Karkonoskim Parku Narodowym. – Parki nar. Rez. Przyr. 26(1): 3-16.

Wawrecka K., Kossowska M. 2006. Porosty epifityczne, epigeiczne i epiksyliczne Sowiej Doliny we wschodniej części Karkonoszy. – Przyroda Sudetów 9: 71-80.      

Szczepańska K., Kossowska M. 2004. Porosty Doliny Kleśnicy w Masywie Śnieżnika (Sudety). – Acta Botanica Silesiaca 1: 177-187                      

Kossowska M. 2003. Naziemne porosty kalcyfilne w Sudetach. – Przyroda Sudetów Zachodnich 6: 93-100.  .

Kossowska M. 2003. Czerwona lista porostów zagrożonych w polskiej części Sudetów. – W: Czyżewska K. (red.) Zagrożenie porostów w Polsce. Monogr. Bot. 91: 201-221.

Kossowska M.2003. Lichens growing on Abies alba in the Karkonosze National Park (SW Poland) – the results of the first stage of the conservation programme. – Botanica Lithuanica 9(1): 65-70.       

Kossowska M. 2002.Ostoja rzadkich porostów epifitycznych na jodłach w Wąwozie Szklarki (Karkonoski Park Narodowy). – Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 85-92       

Kossowska M. 2001. Epilithic lichens on serpentinite rocks in Poland. – Polish Botanical Journal 46(2): 191-197.    

Kossowska M. 2000. Wstępna ocena lichenoflory jodły pospolitej Abies alba w Karkonoskim Parku Narodowym. – Opera Corcontica 37: 481-485.

Publikacje popularnonaukowe:

Kossowska M., Fałtynowicz W. 2018. O czym mówią karkonoskie porosty? – Karkonosze: czasopismo Sudetów Zachodnich 1(291): 13-14

Kossowska M. 2014. Atlas porostów Karkonoszy. – Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra. ss. 96.

Kossowska M. 2013. Porosty w mieście. – W: Bińkowska I, Szopińska E. (red.) Leksykon zieleni Wrocławia. ViaNova , Wrocław, ss. 834-835

Kossowska M. 2007. Lišejniky. – In: Flousek J., Hartmanowa O., Štursa J., Potocki J. (eds) Krkonoše – přiroda, historie, život. Baset, Praha. pp.: 191-198.   

Kossowska M. 2001. Porosty i rośliny zarodnikowe. – Seria: Chronione gatunki Gór Stołowych. Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój. ss. 30.

 

PRZED DOKTORATEM:

Kossowska M.1999. Caloplaca crenulatella (Teloschistaceae) – a lichen species new to Poland. – Fragm. Flor. Geobot. 44(2): 531-532.                   

Kossowska M. 1999. Kalcyfilne porosty z rodzaju Leptogium w Sudetach – Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 6: 219-225     

Kossowska M., Turzańska M. 1998. Nowe stanowisko Dermatocarpon luridum (Lichenes, Dermatocarpaceae) na Dolnym Śląsku – Acta Univ. Wrat. 2036, Prace Bot. 74: 5-8.   

Kossowska M. 1997. Porosty Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego – Acta Univ. Wrat. 1936, Prace Bot. 73: 27-32  

Kossowska M. 1997. Stanowisko Collema coccophorum (Lichenes, Collemataceae) na Dolnym Śląsku. - Fragm. Flor. Geobot. ser. Polonica 4: 390-392        

Kossowska M.1996.Rhizocarpon sorediosum Runem. (Lecideaceae) - nowy dla Polski gatunek porostu. – Fragm. Flor. Geobot. ser. Polonica 3: 408-410        

Bylińska E., Kossowska M. 1996. Ekologia populacji Lasallia pustulata (L.) Mérat z Kotliny Jeleniogórskiej – Acta Univ. Wrat. 1835, Prace Botaniczne 68: 117-128

Kossowska M., Rutkowski P. 1996, Contribution to the lichen flora of Crau (southern France) – Fragm. Flor. Geobot. 41(1): 283-286                    

Kossowska M., Rutkowski P. 1995. Unikatowy rezerwat przyrody "Crau" w południowej Francji. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 51(1): 110-114  

Kossowska M. 1994. Stanowisko brodaczki zwyczajnej Usnea filipendula w Górach Bystrzyckich. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 50(6): 77-79.