dr Kamila Reczyńska

ADIUNKT

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Środowiskowej
Zakład Botaniki
ul. Kanonia 6/8
50-328 Wrocław
e-mail: kamila.reczynska@uwr.edu.pl
telefon: 71 375 40 83
pokój nr 112                                     

Linki do profili i stron naukowych/Links to professional profiles

     Znalezione obrazy dla zapytania orcid academmia-icon

 

Edukacja, stopnie naukowe / Diplomas held, academic degrees

2013 r. doktor nauk biologicznych, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski. Tytuł rozprawy doktorskiej: Zróżnicowanie, rozmieszczenie i stan zachowania dąbrów acydofilnych i ciepłolubnych (Cl. Quercetea robori-petraeae, O. Quercetalia pubescenti-petraeae) na terenie Sudetów, ich Pogórza i Przedgórza. Praca wyróżniona Uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych UWr nr 157/2013 z dn. 23 maja 2013 r.

2007 r. magister ochrony środowiska, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski. Tytuł pracy magisterskiej: Rozmieszczenie i stan zachowania siedlisk przyrodniczych projektowanego obszaru Natura 2000 „Ostoja nad Bobrem”.

 

Zatrudnienie / Information about previous employment in scientific institutions

 • 2018: adiunkt w Zakładzie Botaniki (dawna KBiOSR), Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 • 2017 – 2018: asystent w Zakładzie Botaniki (dawna KBiOSR), Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

 

CZŁONKOSTWO / MEMBERSHIP

 • 2019-obecnie: członkini Rady Redakcyjnej czasopisma Tuexenia
 • 2018-obecnie: członkini Historical Vegetation Ecology Working Group (w ramach IAVS)
 • 2015-obecnie: członkini European Vegetation Survey Working Group (w ramach IAVS)
 • 2015-obecnie: członkini International Association for Vegetation Science (IAVS)

 

GRANTY NAUKOWE / SCIENTIFIC GRANTS

 • 2020 Travel grant przyznany przez International Association for Vegetation Science, na pokrycie kosztów udziału w konferencji naukowej 4-7 maja, 2020, Rzym, Włochy.
 • 2017 Travel grant przyznany przez International Association for Vegetation Science, na pokrycie kosztów udziału w konferencji naukowej 13-16 września, 2017, Bilbao, Hiszpania.
 • 2015 Travel grant przyznany przez International Association for Vegetation Science, na pokrycie kosztów udziału w konferencji naukowej 19-24 lipca 2015, Brno, Republika Czeska.
 • 2010-2012 Grant promotorski przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł grantu:Wykorzystanie geograficznego systemu informacji (GIS) do oceny zróżnicowania zespołów ciepłolubnych i acydofilnych lasów dębowych Sudetów i ich uwarunkowań siedliskowych. (Nr grantu N N304 029139)

 

TEMATYKA BADAWCZA / RESEARCH INTERESTS

 • Zróżnicowanie i dynamika zbiorowisk leśnych Europy Środkowej

 

 DYDAKTYKA / DIDACTICS

 • Flora Polski (ZŚP II; ćwiczenia, przedmiot obligatoryjny)
 • Rośliny nasienne (Biologia – BŚ, ćwiczenia do wykładu, przedmiot obligatoryjny)
 • Różnorodność biologiczna – Flora Polski (MSOŚ II; ćwiczenia, przedmiot obligatoryjny)
 • Organizmy zarodnikowe (Biologia - BŚ; ćwiczenia do wykładu)
 • Biologia konserwatorska – kurs terenowy (ERB I mgr, ćwiczenia terenowe, przedmiot obligatoryjny)
 • Ochrona różnorodności gatunkowej w Polsce (Biologia III, ćwiczenia terenowe, przedmiot obligatoryjny)
 • Programy ochrony flory Polski (ZŚP I mgr, ćwiczenia terenowe, przedmiot do wyboru)
 • Rośliny Polski (Biologia III, ćwiczenia, przedmiot obligatoryjny)
 • Podstawy taksonomii roślin i grzybów (GIBE I, ćwiczenia, przedmiot obligatoryjny)

 

WYPROMOWANE PRACE DYPLOMOWE / SUPERVISED THESES AND DISSERTATIONS

 • Wypromowane prace licencjackie: 1 / Supervised Bachelor's Theses:1 PDF

 

PROPONOWANE TEMATY PRAC MAGISTERSKICH

 • Zmiany flory i szaty roślinnej wybranych rezerwatów przyrody na Dolnym Śląsku.
 • Wpływ dróg leśnych na różnorodność gatunkową roślin naczyniowych w wybranym
  paśmie górskim Sudetów lub na ich Przedgórzu.
 • Szata roślinna rezerwatu „Krokusy w Górzyńcu” po 30 latach ochrony.

 

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

Większość prac do pobrania w formie plików PDF na ResearchGate i Academia.edu
Most of papers available at the ResearchGate profile and Academia.edu as PDF docs

Oryginalne artykuły naukowe opublikowane w czasopismach posiadających współczynnik Impact Factor (IF) oraz znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR):

Zellweger F., De Frenne P., Lenoir J., Vangansbeke P. Verheyen K., Bernhardt-Römermann M., Baeten L., Hédl R., Berki I., Brunet J., Van Calster H., Chudomelová M., Dirnböck Y., Durak T., Heinken T., Jaroszewicz B., Kopecký M., Máliš F., Macek M., Malicki M., Naaf T., Nagel T.A., Ortmann-Ajkai A., Petřík P., Pielech R., Reczyńska K., Schmidt W., Standovár T., Świerkosz K., Teleki B., Vild O., Wulf M., Coomes D. 2020. Forest microclimate feedbacks drive plant responses to warming. Science 368 (6492):  772-775, DOI: 10.1126/science.aba6880

Ingmar R. Staude, Donald M. Waller, Markus Bernhardt-Romermann, Anne D. Bjorkman, Jorg Brunet, Pieter De Frenne, Radim Hedl, Ute Jandt, Jonathan Lenoir, František Mališ, Kris Verheyen, Monika Wulf, Henrique M. Pereira, Pieter Vangansbeke, Adrienne Ortmann-Ajkai, Remigiusz Pielech, Imre Berki, Marketa Chudomelova, Guillaume Decocq, Thomas Dirnbock, Tomasz Durak, Thilo Heinken, Bogdan Jaroszewicz, Martin Kopecky, Martin Macek, Marek Malicki, Tobias Naaf, Thomas A. Nagel, Petr Petřik, Kamila Reczyńska, Fride Hoistad Schei, Wolfgang Schmidt, Tibor Standovar, Krzysztof Świerkosz, Balazs Teleki, Hans Van Calster, Ondřej Vild, Lander Baeten. 2020. Replacements of small- by large-ranged species scale up to diversity loss in Europe’s temperate forest biome. Nature Ecology & Evolution, DOI: 10.1038/s41559-020-1176-8

Reczyńska, K., Świerkosz K. 2020. Does Protection Really Matter? A Case Study from Central European Oak Forests. Diversity 12, 6. https://doi.org/10.3390/d12010006

Latocha A., Reczyńska K., Gradowski T, Świerkosz K. 2019. Landscape memory in abandoned areas – physical and ecological perspectives (Sudetes Mts case study, SW Poland). Landscape Research 44(5): 600-613. DOI: 10.1080/01426397.2018.1493446 PDF request

Perring M.P., Diekmann M., Midolo G., Schellenberger Costa D., Bernhardt-Romermann M., Otto J.C.J., Gilliam F.S., Hedwall P., Nordin A., Dirnbock T., Simkin S.M., Mališ F., Blondeel H., Brunet J., Chudomelova M., Durak T., De Frenne P., Hedl R., Kopecky M., Landuyt D., Li D., Manning P., Petřik P., Reczyńska K., Schmidt W., Standovar T., Świerkosz K., Vild O., Waller D.M., Verheyen K. 2018. Understanding context dependency in the response of forest understorey plant communities to nitrogen deposition. Environmental Pollution 242: 1787-1799. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.07.089 PDF request

Verheyen K., Bažány M., Chećko E., Chudomelová M., Closset-Kopp D., Czortyk P., Decocq G., De Frenne P., De Keersmaeker L., Enríquez García C., Fabšičová M., Grytnes J.A., Hederová L., Hédl R., Heinken T., Høistad Schei F., Horváth S., Jaroszewicz B., Jermakowicz E., Klinerová T., Kolk J., Kopecký M., Kuras I., Lenoir J., Macek M., Máliš F., Martinessen T.C., Naaf T., Papp L., Papp-Szakály Á., Pech P., Petřík P., Prach J., Reczyńska K., Sætersdal M., Spicher F., Standovár T., Świerkosz K., Szczęśniak E., Tóth Z., Ujházy K., Ujházyová M., Vangansbeke P., Vild O., Wołkowycki D., Wulf M. and Baeten L. 2018. Observer and relocation errors matter in resurveys of historical vegetation plots. Journal of Vegetation Science 29(5): 812-823. DOI: 10.1111/jvs.12673

Lombaerde E., Verheyen K., Perring M., Bernhardt-Römermann M., Van Calster H., Brunet J., Chudomelová M., Decocq G., Diekmann M., Durak T., Hédl R., Heinken T., Hommel P., Jaroszewicz B., Kopecký M., Lenoir J., Macek M., Máliš F., Mitchell F., Naaf T., Newman M., Petřík P., Reczyńska K., Schmidt W., Świerkosz K., Vild O., Wulf M., Baeten L. 2018. Responses of competitive understorey species to spatial environmental gradients inaccurately explain temporal changes. Basic and Applied Ecology 30: 52–64. doi.org/10.1016/j.baae.2018.05.013 PDF request

Świerkosz K., Reczyńska K., Pech P., Kuras I., Hédl R. 2018. Syntaxonomy and ecology of beech forest vegetation in southwestern Poland. Phytocoenologia 48(3): 297-320. DOI: 10.1127/phyto/2018/0248 PDF request

Perring M.P., Bernhardt-Römermann M., Baeten L., Midolo G., Blondeel H., Depauw L., Landuyt D., Maes S.L., De Lombaerde E., Carón M.M., Vellend M., Brunet J., Chudomelová M., Decocq G., Diekmann M., Dirnböck T., Dörfler I., Durak T., De Frenne P., Gilliam F., Hédl R., Heinken T., Hommel P., Jaroszewicz B., Kirby K.J., Kopecký M., Lenoir J., Li D., Máliš F., Mitchell F., Naaf T., Newman M., Petřík P., Reczyńska K., Schmidt W., Standovár T., Świerkosz K., Van Calster H., Vild O., Wagner E.R., Wulf M. & K.Verheyen. 2018. Global environmental change effects on plant community composition trajectories depend upon management legacies. Global Change Biology 24: 1722–1740. https://doi.org/10.1111/gcb.14030  PDF request

Das K., Ghosh A., Chakraborty D., Li J., Qiu L., Baghela A., Halama M., Hembrom M.E., Mehmood T., Parihar A., Pencakowski B., Bielecka M., Reczyńska K., Sasiela D., Singh Y., Song Y., Świerkosz K., Szczęśniak K., Uniyal P., Zhang J. & Buyck B. 2017. Fungal Biodiversity Profiles 31-40. Cryptogamiae Mycologiae 38 (3) 353-406. https://doi.org/10.7872/crym/v38.iss3.2017.353 PDF request

Reczyńska K. & Świerkosz K. 2017. Compositional changes in thermophilous oak forests in Poland over time: Do they correspond to European trends? Applied Vegetation Science. 20(2): 293-303. DOI: 10.1111/avsc.12290 PDF request

Verheyen K., De Frenne P., Baeten L., Waller D.M., Hedl R., Perring M., Blondeel H., Brunet J, Chudomelova M., Decocq G., De Lombaerde E., Depauw L., Dirnböck T., Durak T., Eriksson O., Gilliam F., Heinken T., Heinrichs S., Hermy M., Jaroszewicz B., Jenkins M., Johnson S., Kirby K., Kopecky M., Landuyt D., Lenoir J., Li D., Macek M., Maes S., Máliš F., Mitchell F.J.G., Naaf T., Peterken G.P., Petřík P., Reczyńska K., Rogers D.A., Hoistad Schei F., Schmidt W., Standovár T., Świerkosz K., Ujházy K., Van Calster H., Vellend M., Vild O., Woods K., Wulf M., Bernhardt-Römermann M. 2017. Combining Community Resurveys across Regions to Advance Global Change Research. BioScience 67 (1): 73-83. DOI: https://doi.org/10.1093/biosci/biw150 PDF request

Świerkosz K., Reczyńska K., Kuras I. 2017. Increasing area of deciduous forest communities as an additional result of the forestry management – case study from Central Europe. Polish Journal of Environmental Studies. 26(1): 323-329. DOI: 10.15244/pjoes/64746 PDF

Koczur A., Świerkosz K., Reczyńska K., Smoczyk M. 2016. Coenology of the stands of the endangered Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum on the north-eastern border of its range in Europe. Tuexenia 36: 63–79. DOI: 10.14471/2016.36.004 PDF

Świerkosz K., Koźma J., Reczyńska K., Halama M. 2016. Muskau Arch Geopark in Poland (Central Europe)—Is it Possible to Integrate Geoconservation and Geoeducation into Biodiversity Conservation? Geoheritage. DOI 10.1007/s12371-016-0178-z PDF

Reczyńska K. 2015. Diversity and ecology of oak forests in SW Poland (Sudetes Mts). Phytocoenologia 45(1-2): 85-106. DOI: 10.1127/phyto/2015/0021 PDF request

Reczyńska K., Świerkosz K., Dajdok Z. 2015. The spread of Impatiens parviflora DC. in Central European oak forests – another stage of invasion? Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(4): 401-411. DOI: 10.5586/asbp.2015.039 PDF

Świerkosz K., Reczyńska K., Pech P. 2014. Is the plant species composition of Silver fir mixed forest in Polish highland affected by climate warming and air pollution? Phytocoenologia 44(1-2): 45-53. DOI:10.1127/0340-269X/2014/0044-0560 PDF request

Świerkosz K., Reczyńska K., Boublík K. 2014. Variability of Abies alba-dominated forests in Central Europe. Central Europaean Journal of Biology 9(5): 495-518. DOI:10.2478/s11535-013-0281-y PDF request

Inne publikacje naukowe / Other scientific publications:

Reczyńska K., Yurchenko V., Świerkosz K. 2019. Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata L. – rozmieszczenie i aktualny status ochrony na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów 22: 15-26. PDF

Świerkosz K., Halama M., Reczyńska K., Narkiewicz C. 2019. Nowe stanowiska Astraeus hygrometricus (Basidiomycota, Boletales, Diplocystidiaceae) w Sudetach na tle historycznego zasięgu gatunku. Przyroda Sudetów 22: 61-72. PDF

Świerkosz K., Reczyńska K. 2018. Zanokcica zielona Asplenium viride Huds. w dolinie Złotego Potoku (Góry Złote). Przyroda Sudetów 21: 35-38. PDF

Świerkosz K., Reczyńska K., Halama M. 2018. Nowe stanowiska grzybów makroskopijnych w Sudetach i na ich Przedgórzu. Przyroda Sudetów 21: 63-76. PDF

Świerkosz K., Reczyńska K. 2017 Nowe stanowisko skrzypu pstrego Equisetum variegatum SCHLEICH. EX WEBER & MOHR w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie). Przyroda Sudetów 20: 13-16. PDF

Świerkosz K., Reczyńska K. 2017. Paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum (L.) ROTH w Sudetach. Przyroda Sudetów 20: 61-72. PDF

Świerkosz K., Reczyńska K. 2016. Wstępne badania nad zróżnicowaniem zbiorowisk ziołoroślowych na terenie Śnieżnika Kłodzkiego, Gór Bystrzyckich i Orlickich (Sudety, Polska). Przyroda Sudetów 19: 61-74. PDF

Świerkosz K., Reczyńska K., Halama M. 2016 Nowe stanowiska gwiazdoszy (Geastrum, Basidiomycetes) w Sudetach. Przyroda Sudetów 19: 75-82.

Reczyńska K., Świerkosz K. 2015. Nowe stanowisko kruszczyka sinego Epipactis purpurata Sm. w rezerwacie „Wąwóz Lipa” na Pogórzu Kaczawskim. Przyroda Sudetów 18: 15-18.

Świerkosz K., Reczyńska K. 2015. Murawy ciepłolubne w zachodniej części obszaru Natura 2000 PLH020034 „Dobromierz” (Pogórze Wałbrzyskie, Sudety Środkowe). Przyroda Sudetów 18: 19-32.

Świerkosz K., Reczyńska K. 2015. Zbiorowiska roślinne obszaru Natura 2000 PLH020033 „Czarne Urwisko koło Lutyni” (Góry Złote, Sudety Wschodnie). Przyroda Sudetów 18: 47-58.

Perzanowska J. Świerkosz K., Reczyńska K. 2015. 40A0 Subkontynentalne zarośla okołopannońskie. W: W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa pp. 153-166.

Świerkosz K., Reczyńska K. 2015. 6130 Murawy galmanowe (Violetalia calaminariae). W: W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa, pp. 167-181.

Świerkosz K., Reczyńska K. 2015. 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion). W: W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa, pp. 231-248

Szczęśniak E., Jędrzejczyk I., Gola E.M., Pielech R.,  Reczyńska K., Świerkosz K. 2015. Polypodium interjectum and P. × mantoniae (Polypodiaceae) in the Polish Sudetes. Polish Botanical Journal 60(2): 163–172. DOI: 10.1515/pbj-2015-0021

Świerkosz K., Reczyńska K. 2013. Pierwsze stanowisko Geastrum triplex w Sudetach Wschodnich. Przyroda Sudetów 16: 83-86.

Świerkosz K., Reczyńska K. 2013. Stanowisko Schistostega pennata (Bryopsida, Schistostegaceae) w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe). Przyroda Sudetów 16: 15-18.

Reczyńska K., Świerkosz K. 2013. Dwa nowe stanowiska Botrychium lunaria w Sudetach Zachodnich. Acta Botanica Silesiaca 9: 175-184.

Świerkosz K., Reczyńska K. 2013. Czy odnalezienie nowego stanowiska Asplenium viride HUDS. w Karkonoskim Parku Narodowym powoduje zmianę statusu ochronnego gatunku w Sudetach?. Acta Botanica Silesiaca 9: 185-196.

Świerkosz K., Reczyńska K., Kulpiński K., Tyc A. 2011. Udział gatunków obcych w zbiorowiskach z klasy Asplenietea trichomanis (Br.–Bl. in Meier & Br.–Bl. 1934) Oberd. 1977 w południowej Polsce. - Acta Botanica Silesiaca 6: 97-114.

Reczyńska K. 2011. Udział gatunków synantropijnych w zbiorowiskach z klasy Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 w Sudetach, na ich Pogórzu i Przedgórzu. – Acta Botanica Silesiaca 7: 113–123.

Reczyńska K. 2011. Camelina microcarpa subsp. sylvestris (Brassicaceae) na Dolnym Śląsku – rozmieszczenie i stan aktualny. Camelina microcarpa subsp. sylvestris (Brassicaceae) in Lower Silesia – distribution and current state. Acta Botanica Silesiaca Supplementum: 75–77.

Reczyńska K., Malicki M., Śliwiński M., 2010. Flora roślin naczyniowych Parku Pilczyckiego przy ulicy Mącznej we Wrocławiu. Acta Botanica Silesiaca 5: 77-86.

Świerkosz K., Szczęśniak E., Reczyńska K. 2010. Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion). W: W. Mróz (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny cz. I: ss. 95-105. GIOŚ, Warszawa.

Świerkosz K., Reczyńska K. 2010. Orchis militaris L. na Dolnym Śląsku i terenach przyległych. - Acta Botanica Silesiaca 5: 87-97.

Reczyńska K. 2009. Siedliska przyrodnicze proponowanego obszaru Natura 2000 „Góra Wapienna”. Przyroda Sudetów 12: 39-50.

Świerkosz K., Reczyńska K. 2009. Livid hawkweed (Hieracium bifidum Kit. ex Hornem), a new species for the Red List of Lower Silesia, in the Pełcznica Gorge (Wałbrzych-Bolków Foothills, Sudetes). Opole Scientific Society Nature Journal 42: 17-27.

Świerkosz K., Reczyńska K., Pielech R. 2009. Conservation status and future perspectives of the forest communities of Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani Klika 1955 alliance in the Sudetes and their foothills. Opole Scientific Society Nature Journal 42: 5–16

Reczyńska K., Świerkosz K. 2009. Zanokcica ciemna Asplenium adiantum-nigrum L. ponownie odnaleziona w rezerwacie „Góra Radunia” (Masyw Ślęży, Przedgórze Sudeckie). Przyroda Sudetów 13: 35-37.

Świerkosz K., Reczyńska K. 2009. Nowe stanowiska Cotoneaster integerrimus Medik. i Festuca pallens Host. w koloni roślinności ciepłolubnej koło Podtynia (Kotlina Kłodzka, Sudety Środkowe). Przyroda Sudetów 13: 31-34.

Halama M., Reczyńska K., Świerkosz K. 2009. Nowe stanowiska Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycota, Phallales) na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów 13:93-98.

Świerkosz K., Reczyńska K & M. Krukowski 2008. Killarey fern Trichomanes speciosum Willd. in Poland (2002-2008) - the state of population and protection perspective.  Club mosses, horsetails and ferns in Poland - resources and protection: 47-56.

Reczyńska K. 2008. Rozmieszczenie i stan zachowania siedlisk przyrodniczych projektowanego obszaru Natura 2000 “Ostoja nad Bobrem”. Acta Botanica Silesiaca 3: 59-81.

 

UDZIAŁ W ZJAZDACH I KONFERENCJACH / CONFERENCES:

 • 2018: 27th European Vegetation Survey Congress: Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet's textbook - new challenges and concepts, Wrocław, 23-26 maja, 2018. Poster: Differentiation of natural shrub communities of Cotoneastro-Amelanchieretum group in Central Europe.
 • 2017: 26th European Vegetation Survey Congress: Diversity patterns across communities in the frame of global change: conservation challenges, Bilbao, 13-16 września, 2017. Poster Preliminary research on compositional differences between old-growth and secondary coppiced thermophilous oak forests.
 • 2017: IALE 2017 European Landscape Ecology Congress: From pattern and process to people and action, Ghent, 12-15 września 2017. Poster Cultural landscape of abandoned areas in the context of landscape memory concept. Sudety Mountains case study, SW Poland.
 • 2015: 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science, Brno, Czech Republic, 19-24 lipca 2015. Poster: Temporal changes of thermophilous oak forest communities against the background of their conservation status.
 • 2012: Sandstone Landscapes III, Diversity, Ecology and Conservation. Stolowe Mts. National Park, 25-28 kwietnia 2012. Poster: The syntaxonomic position of the Norway spruce forest of the Szczeliniec Massif - from Calamagrostio villosae-Piceetum to Abieti-Piceetumoraz poster: Differentiation and conservation status of Mulgedio-Aconitetea communities in the Stołowe Mts. National Park.
 • 2011: I Ogólnopolska Konferencja naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej. 30.06-02.07.2011. Wrocław. Poster: Udział gatunków synantropijnych w zbiorowiskach z klasy Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 w Sudetach i na ich Przedgórzu.