2014

Biega B., Czarniecka M., Trojanowska-Olichwer A., Macioł A., Swacha G., Meserszmit M., Kącki Z. 2014. Ochrona bioróżnorodności łąk a możliwości produkcji biogazu z biomasy łąkowej. – W:  Traczewska T. M., Kaźmierczak B. (red.), Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Tom 4. – Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.          

Dajdok Z., Kącki Z. 2014. Arum maculatum L. - Obrazki plamiste. – – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 659-661.

Dajdok Z., Kącki Z., Jackowiak B. 2014. Corrigiola litoralis L. - Nabrzeżyca nadrzeczna. – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s.131-133.

Dajdok Z., Marciniuk P. 2014. Melampyrum crisatum L. - Pszeniec grzebieniasty. – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 445-448.

Dajdok Z., Wójcik G., Zarzyka-Ryszka M., Paul W. 2014. Carex buekii Wimm. - Turzyca Bueka. – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 729-731.

Fabiszewski J., Dajdok Z. 2014. Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl - Koleantus delikatny. – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 649-651.

Fabiszewski J., Malicki M., Szczęśniak E., Krukowski M. 2014. Cardamine resedifolia L. - Rzeżucha rezedolistna. – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s.  213-215.

Fabiszewski J., Szczęśniak E., Malicki M. 2014. Saxifraga nivalis L. - Skalnica śnieżna. – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 244-246.

Fabiszewski J., Szczęśniak E., Malicki M., Krukowski M. 2014. Veronica bellidioides L. - Przetacznik stokrotkowy (Przetacznik stokrótkowy). – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 438-440.

Fałtynowicz W. 2014. Monitoring porostów w Karkonoskim Parku Narodowym. – Karkonoski Park Nardowy, Jelenia Góra, 36 ss.

Fałtynowicz W. 2014. Porosty jako biowskaźniki zmian w środowisku Karkonoszy. – Karkonoski Park Nardowy, Jelenia Góra, 48 ss.

Fałtynowicz W., Kossowska M. 2014. Klęska ekologiczna a porosty w Karkonoszach i Górach Izerskich. – W: Knapik R. (red.), 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich - obawy a rzeczywistość. –  Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, s. 91-96.

Jakubska-Busse A., Gola E. 2014. Validation of leaf undulation traits in the taxonomy of Epipactis muelleri Godfery, 1921 (Orchidaceae: Neottieae). – Plant Systematics and Evolution 7 (300): 1707-1717. DOI: 10.1007/s00606-014-0996-x

Jakubska-Busse A., Jasicka-Misiak I., Poliwoda A, Święczkowska E., Kafarski P. 2014. The chemical composition of floral extract of Epipogium aphyllum Sw. (Orchidaceae) clue on their pollination biology. – Archives of Biological Sciences 66(3): 989-998.

Jakubska-Busse A., Pielech R., Szczęśniak E. 2014. The extinction of terrestrial orchids in Europe: Does disappearance of Cephalanthera Rich., 1817 (Orchidaceae, Neottieae) species show pattern consistent with the elevation gradient? – Life Science Journal 11(4): 140-144.

Jarzembowski P., Faltyn A., Jakubska-Busse A., Proćków J. 2014. Livia junci (Schrank, 1789) (Hemiptera: Psyllidae) a new species of Iraqi entomofauna. – Archives of Biological Sciences 66(3): 999-1002.

Kącki Z.,  Żukowski W. 2014. Crassula aquatica (L.) Schoenl. - Uwroć wodna. – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 240-241.

Kącki Z.,  Żukowski W. 2014. Dichostylis micheliana (L.) Nees - Dichostylis Michela. – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 683-684.  

Kącki Z., Chmielewski P., Dajdok Z., Kucharczyk M. 2014. Muscari comosum (L.) Mill. - Szafirek miękkolistny. – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 592-594.

Kochanowska M., Dajdok Z. 2014. Inwazje obcych gatunków roślin jako zagrożenia dla bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo. Park Narodowy Bory Tucholskie. – Wyd. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Krzywe, 12 ss.

Kossowska M. 2014. Aneks do listy porostów i grzybów naporostowych polskiej części Karkonoszy I. – Opera Corcontica 51: 173-179.

Kossowska M. 2014. Atlas porostów Karkonoszy. – Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra. ss. 96.

Kossowska M. 2014. New records of the rare metallophilic lichen Porpidia melinodes from hornfels in the Sudety Mts. – Polish Botanical Journal 59 (2): 285-287.

Krzysztofiak L., Romański M., Krzysztofiak A., Dajdok Z. 2014. Inwazje obcych gatunków roślin jako zagrożenia dla bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo. Wigierski Park Narodowy. – Wyd. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Krzywe, 12 ss.

Kubiak D., Kossowska M. 2014. New interesting record of Leptogium teretiusculum (Collemataceae, Lichenized Ascomycota) from Poland. – Botanica Lithuanica 20 (2): 169-172.

Kukwa M., Fałtynowicz W., Kowalewska A., Szymczyk R., Adamska E., Pietrzykowska K. 2014. Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych Nadleśnictwa Karnieszewice i okolic (Pomorze Zachodnie). – W: Dominik J. (red.), Piąte dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. – Wydawnictwo EKWITA, Polanów, s. 9-17.

Malicki M., Szczęśniak E. 2014. Campanula barbata L.- Dzwonek brodaty. – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s.  495-497.  

Pietrzykowska K., Adamska E., Zduńczyk A., Fałtynowicz W., Kukwa M., Kowalewska A., Szymczyk R. 2014. Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych nadleśnictw Warcino i Polanów (Pomorze Zachodnie). – W: Dominik J. (red.), Piąte dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. – Wydawnictwo EKWITA, Polanów, s. 18-23.

Proćków J., Jarzembowski P., Wilusz E., Faltyn A., Jakubska-Busse A. 2014. The westernmost locality of Macrosciadium alatum (Apiaceae) in Europe and the new diagnostic feature of the species. – Archives of Biological Sciences 66(3): 1135-1140.

Radliński B., Dajdok Z. 2014. Inwazje obcych gatunków roślin jako zagrożenia dla bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo. Roztoczański Park Narodowy. – Wyd. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Krzywe, 12 ss.

Staniaszek-Kik M., Fałtynowicz W., Halama M., Panek E., Romański M., Sawoniewicz M., Krzysztofiak L. 2014. Założenia i wstępne rezultaty projektu "Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego".  –Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 16 (4): 216-223.

Staniaszek-Kik M., Stefańska-Krzaczek E. 2014. Mszaki – małe gabaryty (nie)duży pożytek? – Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 38: 83-89.

Stefańska-Krzaczek E., Fałtynowicz W. 2014. Zróżnicowanie roślinności monokultur sosnowych na glebach piaszczystych Borów Tucholskich. – Sylwan 158 (2): 99-106.

Stefańska-Krzaczek E., Pech P. 2014. Zróżnicowanie roślinności gospodarczych borów sosnowych na tle typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Turawa. – Leśne Prace Badawcze 75 (1): 77-87.

Szczepańska K., Kossowska M. 2014. The lichen-forming fungi of the Xanthoparmelia pulla group (Parmeliaceae, Ascomycota) in Poland. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83(1): 59-65.

Szczęśniak E., Kaźmierczakowa R. 2014. Galium valdepilosum H. Br. - Przytulia stepowa. – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 406-408.

Szczęśniak E., Śliwiński M. 2014. Thesium pyrenaicum Pourr. - Leniec łąkowy. – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 100-101.

Szczęśniak E., Tlałka D. 2014. Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Braun ex W. D. J. Koch - Podejźrzon marunowy. – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s.  43-45.  

Szczęśniak E., Wójciak H., Tlałka D. 2014. Botrychium multifidum (S.G.Gmelin) Rupr. - Podejźrzon rutolistny. – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s.  47-49.

Świerkosz K., Szczęśniak E. 2014. Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. - Zanokcica północna. – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 62-64.  

Wójcik G., Dajdok Z., Kącki Z. 2014. Współczesne rozmieszczenie i zróżnicowanie roślinności z udziałem róży francuskiej Rosa gallica w rejonie Wrocławia na tle innych regionów Polski. – Acta Botanica Silesiaca 10: 71-98.

Wuczyński A., Dajdok Z., Wierzcholska S., Kujawa K. 2014. Applying red lists to the evaluation of agricultural habitat: regular occurrence of threatened birds, vascular plants, and bryophytes in field margins of Poland. – Biodiversity and Conservation 23 (4): 999-1017.

Zalewska-Gałosz J.,  Dajdok Z., Nowak A., Rosadziński S., Bena W. 2014. Potamogeton polygonifolius Pourr. - Rdestnica podługowata.  – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 567-569.

Żukowski W., Jackowiak B., Szczęśniak E., Rosadziński S. 2014. Pilularia globulifera L. - Gałuszka kulecznica.  – W: Kaźmierczakowa R., Zakrzycki K., Mirek Z. (red.), Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. – Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 73-75.