2012

Dajdok Z. 2012. Koleantus delikatny Coleanthus subtilis (Tratt.) Seid. – W: Perzanowska J. (red.), Monitoring gatunków roślin: przewodnik metodyczny. Cz.2. – Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 112–126.

Dajdok Z., Świerkosz K. 2012. Stawy w Borowej. – W: Świerkosz K., Liberacka H., Łysiak M., Zając K. (red.), Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław, s. 261–262.

Faltyn A., Jarzembowski P., Proćków J. 2012.Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. - lepnik zwyczajny na Dolnym Śląsku : chorologia i stopień zagrożenia. – Acta Botanica Silesiaca. – 8: 173–179.

Fałtynowicz W. 2012. Natura porostów - porosty w naturze. – W: Dobierzewska-Mozrzymas E., Jezierski A. (red.), Przyroda, ekologia, kultura. – Acta Universitatis Wratislaviensis  3400, 16: 159–167

Fałtynowicz W. 2012. Porosty w lasach: przewodnik terenowy dla leśników i taksatorów. –Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 214 ss.

Gola E.M, Szczęśniak E. 2012. Preliminary studies on the diversity of the leaf-blade hair and stomata density in the Polypodium vulgare L. complex in Poland. – W: Gola E.M, Szczęśniak E. (red.),  Genus Polypodium L. in Poland. – Polish Botanical Society, Wrocław, s. 39–46

Guarino R., Becker T., Dembicz I., Dolnik C., Kącki Z., Kozub Ł., Rejžek M., Dengler J. 2012. Impressions from the 4th EDGG Research Expedition to Sicily: community compositionand diversity of Mediterranean grasslands. – Bulletin of the European Dry Grassland Group No. 15: 12–22.

Jakubska-Busse A., Proćków J., Górniak M., Gola E.M.  2012. Is Epipactis pseudopurpurata distinct from E.purpurata (Orchidaceae)? Evidence from morphology, anatomy, DNA and pollination biology. – Botanical Journal of the Linnean Society 170(2): 243–256

Juźwin A., Kossowska M., Pietrzykowska K. 2012. Porosty epifityczne miasta Karpacza (Karkonosze , SW Poland). – Acta Botanica Silesiaca 8: 53–70.

Kącki Z. 2012.Variability and long-term changes in the species composition of Molinia meadows in Poland : a case study using a large data set from the Polish Vegetation Database Acta Botanica Silesiaca, Monographiae 7: 5–144.

Kącki Z., Śliwiński M. 2012. Polish Vegetation Database. – W: Dengler J., Oldeland J., Jansen F., Chytrý M., Ewald J., Finckh M., Glöckler F., Lopez-Gonzalez G., Peet R.K. (red.), Vegetation databases for the 21st century. – Biodiversity, Evolution and Ecology of Plants, Biocentre Klein Flottbek and Botanical Garden, University of Hamburg. – Biodiversity and Ecology 4: 411.

Kącki Z., Śliwiński M. 2012.The Polish Vegetation Database: structure, resources and development. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 81(2): 75–79.

Kącki Z., Świerkosz K. 2012. Irysowy Zagon koło Gromadzynia. – W: Świerkosz K., Liberacka H., Łysiak M., Zając K. (red.), Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław, s.135–136.

Kossowska M., Fałtynowicz W. 2012. Materiały do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach. III. Wychodnie skalne Kowarskiego Grzbietu. – Acta Botanica Silesiaca 8: 71–77.

Malicki M., Pielech R., Szczęśniak E. 2012. Przytulia turyńska Galium taurinum (L.)Scop. (Rubiaceae) - nowy antropofit we florze Polski. Acta Botanica Silesiaca 8: 189–196.

Stefańska-Krzaczek E. 2012. Fitocenozy borów sosnowych na tle zmian powierzchni mezotroficznych siedlisk borowych na przykładzie Nadleśnictwa Bolesławiec. – Leśne Prace Badawcze73(2): 107–119.

Stefańska-Krzaczek E.2012. Species diversity across successional gradient of managed Scots pine stands in oligotrophic sites (SW Poland). – Journal of Forest Science 58(8): 345–356.

Szczęśniak E. 2012. Gałuszka kulecznica Pilularia globulifera L. – W: Perzanowska J. (red.), Monitoring gatunków roślin: przewodnik metodyczny. Cz.3. – Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 114–127.

Szczęśniak E., Jakubska-Busse A., Śliwiński M. 2012. Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk z udziałem Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku. Acta Botanica Silesiaca 8: 97–128.

Szczęśniak E., Zenkteler E., Gola E.M., Jędrzejczyk I. 2012. The genus Polypodium L. in Poland a key to the species determination. – W: Szczęśniak E., Gola E.M. (red.), Genus Polypodium L. in Poland. –  Polish Botanical Society, Wrocław, s. 5–25.

Świerkosz K., Dajdok Z., Jankowski W. 2012. Ostoja nad Baryczą. – W: Świerkosz K., Liberacka H., Łysiak M., Zając K. (red.), Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław, s. 200–203.

Świerkosz K., Dajdok Z., Malkiewicz A. 2012. Grądy w Dolinie Odry. – W: Świerkosz K., Liberacka H., Łysiak M., Zając K. (red.), Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław, s. 128–131.

Świerkosz K., Malkiewicz A., Kącki Z. 2012. Skoroszowskie Łąki. – W: Świerkosz K., Liberacka H., Łysiak M., Zając K. (red.), Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław, s. 252–253.

Świerkosz K., Malkiewicz A., Kącki Z., Tarnawski D. 2012. Góry Kamienne. – W: Świerkosz K., Liberacka H., Łysiak M., Zając K. (red.), Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław, s. 114–117.

Świerkosz K., Matraj M., Kącki Z. Dębniańskie Mokradła. – W: Świerkosz K., Liberacka H., Łysiak M., Zając K. (red.), Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław, s. 67–69.

Świerkosz K., Reczyńska K., Rudy M., Szczęśniak E. 2012. Przełomy Pełcznicy pod Książem. – W: Świerkosz K., Liberacka H., Łysiak M., Zając K. (red.), Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław, s. 239–241.

Świerkosz K., Szczęśniak E. 2012. Gałuszki w Chocianowie. – W: Świerkosz K., Liberacka H., Łysiak M., Zając K. (red.), Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław, s. 96–98.

Świerkosz K., Szczęśniak E. 2012. Góry i Pogórze Kaczawskie. – W: Świerkosz K., Liberacka H., Łysiak M., Zając K. (red.), Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław, s. 110–113.

Świerkosz K., Szczęśniak E. 2012. Łęgi koło Chałupek. – W: Świerkosz K., Liberacka H., Łysiak M., Zając K. (red.), Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław, s. 177–178.

Świerkosz K., Szczęśniak E. 2012. Pasmo Krowiarki. – W: Świerkosz K., Liberacka H., Łysiak M., Zając K. (red.), Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław, s. 218–221.

Świerkosz K., Szczęśniak E., Reczyńska K. 2012. Dobromierz. – W: Świerkosz K., Liberacka H., Łysiak M., Zając K. (red.), Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław, s. 70–73.

Świerkosz K., Szczęśniak E., Tarnawski D. 2012. Muszkowicki Las Bukowy. – W: Świerkosz K., Liberacka H., Łysiak M., Zając K. (red.), Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław, s. 197–199.

Świerkosz K., Tarnawski D., Kącki Z. 2012. Lasy Grędzińskie. – W: Świerkosz K., Liberacka H., Łysiak M., Zając K. (red.), Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław, s. 166–168.

Tokarska-Guzik B. Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa , 197 ss.

Zalewska-Gałosz J., Nowak A., Dajdok Z. 2012. Ecological variation between marginal and central populations of Potamogeton polygonifolius, a rare and endangered species in Central Europe. – Journal for Nature Conservation 20: 76–84.