Acta Botanica Silesiaca, Supplementum

Acta Botanica Silesiaca, Supplementum (Acta Bot. Siles., Suppl.) jest czasopismem recenzowanym, publikującym w poszczególnych tomach prace dotyczące wybranego zagadnienia związanego z szatą roślinną Śląska.

vol. 1 (2011) Zagrożone archeofity Dolnego Śląska

 Spis treści                                                        errata

Metodyka oceny zagrożenia i kategoryzacja zagrożonych archeofitów na przykładzie Dolnego Śląska
Methods of threat assessment and categorization of endangered archaeophytes in Lower Silesia as an example

Ewa Szczęśniak, Zygmunt Dajdok, Zygmunt Kącki full_text

Adonis aestivalis (Ranunculaceae) – gatunek zanikający na Dolnym Śląsku
Adonis aestivalis (Ranunculaceae) – a species disappearing in Lower Silesia

Jadwiga Anioł-Kwiatkowska, Adrian Popiel full_text

Adonis flammea (Ranunculaceae) – wymarły archeofit Dolnego Śląska
Adonis flammea (Ranunculaceae) – an extinct archaeophyte in Lower Silesia

Jadwiga Anioł-Kwiatkowska, Adrian Popiel full_text

Aethusa cynapium subsp. agrestis (Apiaceae) – stan aktualny i stopień zagrożenia na Dolnym Śląsku
Aethusa cynapium subsp. agrestis (Apiaceae) – current state and category of threat in Lower Silesia

Jarosław Proćków, Anna Faltyn, Paweł Jarzembowski full_text

Agrostemma githago (Caryophyllaceae) na Dolnym Śląsku – niegdyś pospolity, dziś zanikający
Agrostemma githago (Caryophyllaceae) in Lower Silesia – common in the past, disappearing today

Ewa Szczęśniak full_text

Anagallis foemina (Primulaceae) na Dolnym Śląsku – występowanie i problemy jego identyfikacji
Anagallis foemina (Primulaceae) in Lower Silesia – occurrence and problems of its identification

Michał Śliwiński, Zygmunt Dajdok full_text

Anthemis cotula (Asteraceae) – zanikającychwast Dolnego Śląska
Anthemis cotula (Asteraceae) – a disappearing weed of Lower Silesia

Katarzyna Pietrzykowska, Anna Sadowska-Deś, Mariola Hadryś full_text

Anthriscus caucalis (Apiaceae) – rozmieszczenie i stopień zagrożenia na Dolnym Śląsku
Anthriscus caucalis (Apiaceae) – distribution and degree of threat in Lower Silesia

Paweł Jarzembowski, Anna Faltyn, Jarosław Proćków full_text

Anthriscus cerefolium var. cerefolium (Apiaceae) naDolnym Śląsku – rozmieszczenie i stopień zagrożenia
Anthriscus cerefolium var. cerefolium (Apiaceae) in Lower Silesia – distribution and category of threat

Krzysztof Świerkosz full_text

Aphanes inexspectata (Rosaceae) na Dolnym Śląsku – gatunek wymierający lub niewyróżniany
Aphanes inexspectata (Rosaceae) in Lower Silesia – species endangered or not recognized

Paweł Jarzembowski, Anna Faltyn, Jarosław Proćków full_text

Atriplex rosea (Chenopodiaceae) – chwast wymarły na Dolnym Śląsku
Atriplex rosea (Chenopodiaceae) – a weed extinct in Lower Silesia

Ewa Szczęśniak full_text

Avena strigosa (Poaceae) – archeofit wymierający na Dolnym Śląsku
Avena strigosa (Poaceae) – an archeophyte dying out in Lower Silesia

Ewa Szczęśniak full_text

Bromus arvensis subsp. arvensis (Poaceae) na Dolnym Śląsku – takson o nieznanym rozmieszczeniu
Bromus arvensis subsp. arvensis (Poaceae) in Lower Silesia – a taxon of unknown distribution

Ewa Szczęśniak full_text

Bromus secalinus (Poaceae) na Dolnym Śląsku – występowanie i zagrożenia
Bromus secalinus (Poaceae) in Lower Silesia – occurrence and threats

Zygmunt Kącki, Ewa Szczęśniak, Marta Czarniecka full_text

Bupleurum rotundifolium (Apiaceae) – gatunek wymarły na Dolnym Śląsku
Bupleurum rotundifolium (Apiaceae) – a species extinct in Lower Silesia

Ewa Szczęśniak full_text

Camelina alyssum (Brassicaceae) na Dolnym Śląsku  – wymarły chwast upraw lnu
Camelina alyssum (Brassicaceae) in Lower Silesia  – an extinct weed of flax cultivations

Michał Śliwiński, Zygmunt Dajdok full_text

Camelina microcarpa subsp. sylvestris (Brassicaceae) na Dolnym Śląsku – rozmieszczenie i stan aktualny
Camelina microcarpa subsp. sylvestris (Brassicaceae) in Lower Silesia – distribution and current state

Kamila Reczyńska full_text

Camelina sativa (Brassicaceae) na Dolnym Śląsku – rzadki chwast jako pozostałość dawnych upraw
Camelina sativa (Brassicaceae) in Lower Silesia – rare weed as a trace of old crops

Anna Jakubska-Busse, Michał Śliwiński full_text

Carduus nutans (Asteraceae) na Dolnym Śląsku – rozmieszczenie i stopień zagrożenia
Carduus nutans (Asteraceae) in Lower Silesia – distribution and category of threat

Marta Czarniecka full_text

Caucalis platycarpos( Apiaceae) – gatunek wymarły  na Dolnym Śląsku
Caucalis platycarpos (Apiaceae) – a species extinct in Lower Silesia

Zygmunt Kącki, Marta Czarniecka full_text

Chamomilla recutita (Asteraceae) na Dolnym Śląsku – aktualne rozmieszczenie i stopień zagrożenia
Chamomilla recutita (Asteraceae) in Lower Silesia – current distribution and category of threat

Krzysztof Świerkosz full_text

Chenopodium murale (Chenopodiaceae) na Dolnym Śląsku – gatunek zagrożony czy nierozpoznawany?
Chenopodium murale (Chenopodiaceae) in Lower Silesia – species endangered or not recognized?

Sylwia Nowak, Arkadiusz Nowak full_text

Chenopodium opulifolium (Chenopodiaceae) na Dolnym Śląsku  – rozmieszczenie i stopień zagrożenia
Chenopodium opulifolium (Chenopodiaceae) in Lower Silesia – distribution and category of threat

Sylwia Nowak, Arkadiusz Nowak full_text

Chenopodium urbicum (Chenopodiaceae) na Dolnym Śląsku – rozmieszczenie i stopień zagrożenia
Chenopodium urbicum (Chenopodiaceae) in Lower Silesia – distribution and category of threat

Arkadiusz Nowak, Sylwia Nowak full_text

Chenopodium vulvaria (Chenopodiaceae) – gatunek wymarły na Dolnym Śląsku
Chenopodium vulvaria (Chenopodiaceae) – a species extinct in Lower Silesia

Arkadiusz Nowak, Sylwia Nowak full_text

Chrysanthemum segetum (Asteraceae) – zanikający gatunek Dolnego Śląska
Chrysanthemum segetum (Asteraceae) – a disappearing species of Lower Silesia

Ewa Stefańska-Krzaczek, Jadwiga Anioł-Kwiatkowska full_text

Conringia orientalis (Brassicaceae) – archeofit wymarły na Dolnym Śląsku
Conringia orientalis (Brassicaceae) – an archaeophyte extinct in Lower Silesia

Ewa Stefańska-Krzaczek full_text

Consolida regalis (Ranunculaceae) na Dolnym Śląsku – gatunek na progu zagrożenia
Consolida regalis (Ranunculaceae) in Lower Silesia – species at the edge of threat

Krystyna Pender, Ewa Szczęśniak full_text

Coronopus squamatus (Brassicaceae) – archeofit wymarły na Dolnym Śląsku?
Coronopus squamatus (Brassicaceae) – an archaeophyte extinct in Lower Silesia

Ewa Szczęśniak full_text

Cuscuta epilinum (Cuscutaceae) – gatunek wymarły na Dolnym Śląsku
Cuscuta epilinum – a species extinct in Lower Silesia

Ewa Szczęśniak full_text

Erysimum repandum (Brassicaceae) na Dolnym Śląsku – archeofit czy efemerofit siedlisk ruderalnych?
Erysimum repandum (Brassicaceae) in Lower Silesia – an archaeophyte or ephemerpophyte of ruderal habitats?

Ewa Szczęśniak full_text

Euphorbia exigua (Euphorbiaceae) na Dolnym Śląsku  – stan aktualny i stopień zagrożenia
Euphorbia exigua (Euphorbiaceae) in Lower Silesia – current state and category of threat

Krystyna Pender, Ewa Szczęśniak full_text

Fumaria schleicheri (Fumariaceae) na Dolnym Śląsku – gatunek wymarły na Dolnym Śląsku
Fumaria schleicheri (Fumariaceae) – a species extinct in Lower Silesia

Tomasz Suchan, Marek Malicki full_text

Fumaria vaillantii (Fumariaceae) na Dolnym Śląsku – gatunek zagrożony albo nierozpoznawany
Fumaria vaillantii (Fumariaceae) in Lower Silesia – a species endangered or not recognized

Tomasz Suchan, Marek Malicki full_text

Gagea arvensis (Liliaceae) – zagrożony gatunek segetalny i okrajkowy na Dolnym Śląsku
Gagea arvensis (Liliaceae) – endangered segetal and fringe species in Lower Silesia

Ewa Szczęśniak full_text

Galium spurium (Rubiaceae) – gatunek o niepewnym statusie na Dolnym Śląsku
Galium spurium (Rubiaceae) – a weed of uncertain status in Lower Silesia

Ewa Szczęśniak, Zygmunt Dajdok full_text

Galium tricornutum (Rubiaceae)  – gatunek nienotowany od 60. lat na Dolnym Śląsku
Galium tricornutum (Rubiaceae) – species not noticed for 60 years in Lower Silesia

Ewa Szczęśniak full_text

Geranium dissectum (Geraniaceae) na Dolnym Śląsku  – rozmieszczenie i stopień zagrożenia
Geranium dissectum (Geraniaceae) in Lower Silesia – distribution and category of threat

Krystyna Pender, Ewa Szczęśniak full_text

Herniaria hirsuta (Caryophyllaceae) – krytycznie zagrożony chwast na Dolnym Śląsku
Herniaria hirsuta (Caryophyllaceae) – critically endangered weed in Lower Silesia

Adrian Popiel, Anna Masalska full_text

 Hyssopus officinalis (Lamiaceae) – gatunek o niejasnym statusie na Dolnym Śląsku
Hyssopus officinalis (Lamiaceae) – a species of ambiguous status in Lower Silesia

Ewa Szczęśniak full_text

Kickxia elatine (Scrophulariaceae) na Dolnym Śląsku – występowanie i zagrożenia
Kickxia elatine (Scrophulariaceae) in Lower Silesia – occurrence and threat

Zygmunt Kącki, Marta Czarniecka full_text

Kickxia spuria (Scrophulariaceae) na Dolnym Śląsku – gatunek wymarły na Dolnym Śląsku
Kickxia spuria (Scrophulariaceae) in Lower Silesia – a species extinct in Lower Silesia

Adrian Popiel, Anna Masalska full_text

Lathyrus tuberosus (Fabaceae) na Dolnym Śląsku – archeofit segetalny przechodzący na siedliska ruderalne
Lathyrus tuberosus (Fabaceae) in Lower Silesia – segetal archaeophyte entering ruderal habitats

Krystyna Pender, Ewa Szczęśniak full_text

Linaria arvensis (Scrophulariaceae) na Dolnym Śląsku – bardzo rzadka czy już wymarła?
Linaria arvensis (Scrophulariaceae) in Lower Silesia – exceptionally rare or extinct by now?

Anna Jakubska-Busse, Michał Śliwiński full_text

Lolium remotum (Poaceae) – archeofit wymarły na Dolnym Śląsku
Lolium remotum (Poaceae)  – an archaeophyte extinct in Lower Silesia

Ewa Stefańska-Krzaczek, Jadwiga Anioł-Kwiatkowska full_text

Lolium temulentum (Poaceae) – gatunek o nierozpoznanej kategorii zagrożenia na Dolnym Śląsku
Lolium temulentum (Poaceae) – a species of unknown category of threat in Lower Silesia

Anna Faltyn, Paweł Jarzembowski, Jarosław Proćków full_text

Marrubium vulgare (Lamiaceae) na Dolnym Śląsku – gatunek, który wymaga szczegółowych badań
Marrubium vulgare (Lamiaceae) in Lower Silesia  – a species requiring particular research

Zygmunt Kącki, Marta Czarniecka full_text

Melandrium noctiflorum (Caryophyllaceae)  – rozmieszczenie i stopień zagrożenia na Dolnym Śląsku
Melandrium noctiflorum (Caryophyllaceae)  – distribution and category of threat in Lower Silesia

Krystyna Pender, Ewa Szczęśniak full_text

Misopates orontium (Scrophulariaceae) – rozmieszczenie i stopień zagrożenia na Dolnym Śląsku
Misopates orontium (Scrophulariaceae)  – distribution and category of threat in Lower Silesia

Ewa Szczęśniak full_text

Neslia paniculata subsp. paniculata (Brassicaceae) na Dolnym Śląsku  – rozmieszczenie i stopień zagrożenia
Neslia paniculata subsp. paniculata (Brassicaceae) in Lower Silesia  – distribution and category of threat

Mariola Hadryś, Katarzyna Pietrzykowska, Anna Sadowska-Deś full_text

Nigella arvensis (Ranunculaceae) – chwast wymierający na Dolnym Śląsku
Nigella arvensis (Ranunculaceae)  – a weed dying out in Lower Silesia

Ewa Szczęśniak full_text

Odontites verna (Scrophulariaceae)  – takson o nieznanym stopniu zagrożenia na Dolnym Śląsku
Odontites verna (Scrophulariaceae)  – a taxon of not estimated category of threat in Lower Silesia

Remigiusz Pielech full_text

Parietaria officinalis (Urticaceae)  –uciekinier z przyklasztornych ogrodów na Dolnym Śląsku
Parietaria officinalis (Urticaceae)  – a fugitive from cloister gardens in Lower Silesia

Krystyna Pender full_text

Pisum sativum subsp. arvense (Fabaceae) na Dolnym Śląsku  – w przeszłości uprawiany, obecnie zagrożony wymarciem
Pisum sativum subsp. arvense (Fabaceae) in Lower Silesia – cultivated in the past, endangered of extinction today

Anna Sadowska-Deś, Mariola Hadryś, Katarzyna Pietrzykowska full_text

Ranunculus arvensis (Ranunculaceae)  –  wymierający chwast Dolnego Śląska
Ranunculus arvensis (Ranunculaceae)  –  a weed dying out in Lower Silesia

Ewa Szczęśniak full_text

Scandix pecten-veneris (Apiaceae) – historia występowania na Dolnym Śląsku
Scandix pecten-veneris (Apiaceae)  – the history of occurrence in Lower Silesia

Jadwiga Anioł-Kwiatkowska, Adrian Popiel full_text

Sherardia arvensis (Rubiaceae) na Dolnym Śląsku  – chwast pospolity w górach i zanikającyna niżu
Sherardia arvensis (Rubiaceae) in Lower Silesia  – a weed common in mountain and disappearing in lowland

Ewa Szczęśniak full_text

Silene gallica (Caryophyllaceae)  – chwast na skraju wymarcia na Dolnym Śląsku
Silene gallica (Caryophyllaceae)  – a weed at the edge of extinction in Lower Silesia

Krystyna Pender full_text

Spergula arvensis subsp. maxima (Caryophyllaceae)  – wymarły chwast lnu na Dolnym Śląsku
Spergula arvensis subsp. maxima (Caryophyllaceae)  – extinct flax weed in Lower Silesia

Jarosław Proćków, Anna Faltyn, Paweł Jarzembowski full_text

Stachys annua (Lamiaceae)  – gatunek niepotwierdzony na Dolnym Śląsku
Stachys annua (Lamiaceae)  – a species not confirmed in the flora of Lower Silesia

Zygmunt Dajdok, Michał Śliwiński full_text

Stachys arvensis (Lamiaceae) na Dolnym Śląsku  – gatunek wymierający czy nierozróżniany?
Stachys arvensis (Lamiaceae) in Lower Silesia  – endangered or not distinguished species?

Zygmunt Dajdok, Michał Śliwiński full_text

Vaccaria hispanica (Caryophyllaceae) – gatunek wymarły na Dolnym Śląsku
Vaccaria hispanica(Caryophyllaceae)  –  an extinct species in Lower Silesia

Ewa Szczęśniak full_text

Valerianella dentata (Valerianaceae) – charakterystyka gatunku i ocena stopnia zagrożenia na Dolnym Śląsku
Valerianella dentata (Valerianaceae)  – species profile and threat assessment in Lower Silesia

Remigiusz Pielech full_text

Valerianella rimosa (Valerianaceae) na Dolnym Śląsku  – gatunek bardzo rzadki albo nierozpoznawany
Valerianella rimosa (Valerianaceae) in Lower Silesia  – very rare or not identified species

Krystyna Pender full_text

Veronica agrestis (Scrophulariaceae)  – ocena stanu populacji i stopnia zagrożenia na Dolnym Śląsku
Veronica agrestis (Scrophulariaceae)  – population and conservation status assessment in Lower Silesia

Remigiusz Pielech, Ewa Szczęśniak full_text

Veronica opaca (Scrophulariaceae)  – gatunek o nierozpoznanym rozmieszczeniu na Dolnym Śląsku
Veronica opaca (Scrophulariaceae)  – a species of not recognized distribution in Lower Silesia

Remigiusz Pielech, Ewa Szczęśniak full_text

Veronica polita (Scrophulariaceae)  – gatunek niedostatecznie poznany na Dolnym Śląsku
Veronica polita (Scrophulariaceae)  – an insufficiently known species in Lower Silesia

Remigiusz Pielech, Ewa Szczęśniak full_text