Aktualności

Acta Botanica 11

Ukazał się tom 11 czasopisma Acta Botanica Silesiaca. 

Publikacja zoastała sfinansowana przez Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego z pomocą środków finansowych przekazanych przez Instytut Biologii Środowiskowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękujemy!

Zapraszamy do lektury!

 

Acta Botanica Silesiaca 10

Pierwsza dekada za nami! Zapraszamy do lektury najnowszego, dziesiątego numeru naszego rocznika Acta Botanica Silesiaca.

 

 

Acta Botanica Silesiaca 9

Ukazał się tom 9 czasopisma Acta Botanica Silesiaca. Jest on w całości poświęcony paprotnikom. Zapraszamy do lektury!

 

Acta Botanica Silesiaca 8

Ukazał się ósmy tom czasopisma Acta Botanica Silesiaca. Zapraszamy do lektury!

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej"

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej".
Termin 30.06-02.07.2011, wartość przedsięwzięcia: 99 206,2 zł, konferencję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wysokość dofinansowania 40 000 zł.

 http://www.fos.wroc.pl/