Informacje o Zakładzie

Zakład Botaniki
Instytut Biologii Środowiskowej
Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski

ul. Kanonia 6/8
50-328 Wrocław

e-mail: leucoium@biol.uni.wroc.pl


Zakład Botaniki skupia grono naukowców zajmujących się zróżnicowaniem i strukturą zbiorowisk roślinnych, rozmieszczeniem, biologią, ekologią i taksonomią wybranych grup roślin kwiatowych i zarodnikowych, porostów, śluzowców oraz grzybów. Badania terenowe prowadzone są głównie w południowo-zachodniej części Polski, jednak w wielu przypadkach uzyskane wyniki mają charakter uniwersalnych, ponadregionalnych osiągnięć, na kanwie których zespół tworzy i wdraża innowacyjne metody w zakresie ochrony przyrody i środowiska.

 

 

Uniwersytet Wrocławski